Arkiv

Immunohistokemisk farvning af leverbiopsiprøver. Inflammatoriske celler fandtes i større antal i portalområder og leverlobuli hos patienter med CC-genotypen ved rs12979860 end hos patienter med CT/TT-genotypen, mens der ikke var nogen forskel i henhold til IFN-λ4-aktivitet. (a-c) (forstørret 200 ×). Fotos: Storr Liver Centre, Australien.

20.04.2017 | Forskning

Kortlægning af genetiske egenskaber der påvirker graden af leverskade

Et internationalt forskerhold ledet af professor Jacob George fra Storr Liver Centre i Sydney, Australien - med deltagelse af forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet - har kortlagt de genetiske egenskaber i mennesker, der påvirker graden af leverskade hos patienter med Hepatitis C virus infektion.

20.04.2017 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Rikke Hjortebjerg

IGFBP-4 and PAPP-A in normal physiology and disease

19.04.2017 | Administrativt

Nyhedsbrev / Newsletter April 2017

Nyheder og information fra instituttet / News and information from the department

”Der vil være forskere både lokalt og i udlandet, som ærgrer sig, og som er uenige i beslutningen. For man kan ikke nedlægge og afvikle, uden at nogen mærker det. Det ændrer dog ikke misforholdet mellem prisen og den beskedne forskningsinteresse,” siger Kristjar Skajaa.

19.04.2017 | Forskning

Hjernesamlingen på Risskov nedlægges

Den videnskabelige værdi af 9.479 hjerner fra psykiatriske patienter indlagt i perioden 1945-1982 står ikke mål med prisen for at flytte og bevare samlingen for eftertiden. Sådan lyder begrundelsen for at nedlægge den hjernesamling, som universitetet og regionen i fællesskab har drevet i mange år.

19.04.2017 | Arrangement

Neuroscience Day 2017 - Let's Rethink Memory

The annual NeuroCampus Aarhus Neuroscience Day is held on Tuesday 2 May 2017 in the Lake Auditoriums, AU

19.04.2017 | Møde

Møde: Samarbejdsudvalget

19.04.2017 | Møde

Møde: Forsknings- og talentudvalget

Forsknings- og talentudvalgsmøde

19.04.2017 | Møde

Møde: Institutledelsen

19.04.2017 | Møde

Møde: Uddannelsesudvalget

19.04.2017 | Forskning

Tang til fødevarer, foder og et bedre havmiljø i Danmark

Giver det mening at dyrke og anvende tang i Danmark, og kan tangen bidrage til et bedre havmiljø? Det sætter forskere, virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer fokus på i et nyt stort projekt, som er støttet af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN med 10 millioner kroner.

Viser resultater 51 til 60 ud af 5445

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste