Aarhus Universitet flytter aktiviteter fra Roskilde til Emdrup

Campus Emdrup udvider med nyt byggeri, som skal huse forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden for biologi og miljøvidenskab fra 2021.

18.05.2015 | Christina Troelsen

Foto: Jørgen Weber

Københavns Kommune har iværksat udarbejdelsen af en lokalplan som muliggør et nyt byggeri på 13.000 m2 på den nuværende Campus Emdrup, hvor blandt andet Aarhus Universitets Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) holder til. Når byggeriet står færdigt, vil universitetets aktiviteter i Roskilde, som omfatter Institut for Miljøvidenskab, en del af Institut for Bioscience og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, blive flyttet hertil.

Styrket campusmiljø i Emdrup

Niels Chr. Nielsen, dekan for Science and Technology, Aarhus Universitet, glæder sig over, at planerne om at flytte aktiviteterne fra Roskilde til Emdrup nu konkretiseres:

”Ved at samle vores aktiviteter tættere på København ser vi frem til øgede muligheder for samspil med Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet om forskning og uddannelse. Samtidig bliver det en styrke for både forskere og studerende, at vi samler aktiviteterne med Aarhus Universitets øvrige aktiviteter i det aktive og dynamiske campusmiljø i Emdrup”, udtaler dekan Niels Chr. Nielsen og fortsætter:

”Et nyt byggeri i Emdrup giver forskerne adgang til moderne forskningsfaciliteter og dermed optimale forhold for forskningen og myndighedsbetjeningen og de bedste muligheder for at understøtte uddannelserne inden for miljøområdet. Emdrup er for Aarhus Universitet en bedre investering end at gennemføre en nødvendig og dyr renovering af vores faciliteter i Roskilde”.

Aarhus Universitets Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ser frem til at byde de kommende bofæller fra fakultetet Science and Technology velkommen:

”Vores forskere og studerende ser frem til et styrket campusmiljø, hvor vi blandt andet har udsigt til at få adgang til nye og moderne undervisningsfaciliteter. Det er en glæde, at Aarhus Universitet samler, støtter og styrker sin tilstedeværelse i Emdrup,” siger Claus Holm, konstitueret institutleder på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Nye uddannelser på vej

Når bygningen står klar i 2021 vil ca. 400 forskere og ph.d.- og specialestuderende flytte deres dagligdag fra Risø ved Roskilde til Emdrup. Samtidig arbejder Aarhus Universitet i øjeblikket på at få etableret nye kandidat- og masteruddannelser inden for miljøvidenskab og biologi, som får base i Emdrup.

”Der er behov for uddannelser inden for miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, og det er vores håb, at vi med disse nye uddannelser kan øge samarbejdet med universiteterne i hovedstadsområdet. Uddannelserne vil desuden udbrede og styrke vores forskningsbaserede myndighedsbetjening”, siger institutleder Carsten Suhr Jacobsen fra Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.

Københavns Kommune byder velkommen

Københavns Kommune glæder sig over, at Aarhus Universitet styrker tilstedeværelsen i Emdrup:

”Det er altid en fornøjelse, når vi kan tiltrække forsknings- og uddannelsesinstitutioner til København. Jeg er spændt på, hvad arkitektkonkurrencen kan føre med sig af gode bud på, hvordan man kombinerer campusliv og byliv i samhørighed til gavn for alle i området. Med en placering klos op ad en station er det oplagt at benytte sig af den grønne transport, og på den måde får universitetet også meget mere for pengene end døde parkeringspladser, siger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Morten Kabell (EL).

Den nye bygning kommer til at ligge ud mod Emdrup Station og skal indeholde laboratoriefaciliteter, kontorer, undervisnings- og mødelokaler og fælles studie- og mødefaciliteter for Campus Emdrup. Det er hensigten, at udnytte synergierne på tværs af hele Campus Emdrup ved fx at have fælles mødelokaler og samle de administrative aktiviteter. De grønne områder på campus bevares og vil også fremover være et væsentligt element i campusmiljøet, som det er det i campus i Aarhus.

Projektet vil blive udbudt i en arkitektkonkurrence i løbet af foråret 2015 og forslag til lokalplan vil komme i høring i 2016. Byggeriet forventes at blive påbegyndt i 2018 og stå færdigt i 2021.

Yderligere oplysninger:

Dekan Niels Chr. Nielsen
Science and Technology, Aarhus Universitet
Email: dean.scitech@au.dk
Tlf: 2899 2541

Andreas Hein
Pressekonsulent for teknik- og miljøborgmester Morten Kabell
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Email: cq6r@tmf.kk.dk
Tlf: 5136 4494


FAKTA

Campus Emdrup omfatter i øjeblikket flg. af Aarhus Universitets enheder:

  • Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
  • Administrationscenter Arts – Emdrup
  • Medarbejdere fra Fællesadministrationen: Forskning og eksterne relationer m.m.
  • Cand, cur.-uddannelsen under Institut for Folkesundhed
  • AU Library – Emdrup
  • Enheder under Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM)
Administrativt, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Offentligheden/Pressen, Alle AU-enheder