AIAS henter ny rekordstor EU-bevilling til AU

Med en bevilling på 38 mio. kr. har Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) for anden gang hentet en stor EU-bevilling til AU. Midlerne er øremærket fri forskning og med til at ruste AU til fortsat at tiltrække nogle af verdens førende forskere.

16.05.2017 | Camilla Schrøder

Den nye bevilling på 38 mio. kr. er med til at konsolidere AIAS. EU-midlerne kan nu finansiere op mod halvdelen af det internationale fellowship-program i de kommende fem år. Foto: Lise Balsby

Bevillingen til AIAS ved Aarhus Universitet på små 38 mio. kr. er ikke alene den største enkeltstående bevilling til AU under Horizon 2020. På landsplan er det den hidtil største inden for delprogrammet for ”Videnskabelig topkvalitet” under EU’s forsknings- og innovationsprogram. Professor og direktør for AIAS Morten Kyndrup kalder det en gevinst for den frie grundforskning i Danmark.

”Midlerne er med til at sikre, at AIAS og dermed AU fortsat kan tiltrække og hjemtage nogle af de dygtigste forskere fra hele verden. Det styrker internationaliseringen og den høje faglige kvalitet”, siger Morten Kyndrup og fremhæver, at AIAS også har bidraget til at hjemtage danske topforskere fra udlandet.

”De særligt attraktive vilkår for forskerne på AIAS er altså også et middel mod uheldig brain drain”, tilføjer han.

Anden gang på fire år

AIAS er som et IAS, Institute for Advanced Study, det første af sin slags i Danmark. Det er kendetegnet ved at tilbyde talentfulde forskere fra alle fagområder en helt unik mulighed for længerevarende forskerophold, hvor der er særligt gode vilkår for at fordybe sig inden for sit eget forskningsfelt samtidig med, at man udvikler et både interdisciplinært og internationalt forskningsnetværk.

Den nye bevilling vil medfinansiere op til 77 forskerophold – såkaldte fellowships – ved AIAS over de næste fem år.

Det er anden gang i AIAS’ korte levetid, at man henter en stor EU-bevilling til AU til fri grundforskning. I alt har AIAS nu modtaget 84 mio. kr. fra EU’s forsknings- og innovationsprogram.

”Aarhus Institute of Advanced Studies har eksisteret siden 2013, så det er imponerende, at det er lykkedes at tiltrække to omfattende EU-bevillinger i en tid, hvor de frie forskningsmidler er under pres. Det er en både flot og vigtig præstation, der har stor betydning for Aarhus Universitet,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

Den seneste bevilling er med til at konsolidere AIAS. EU-midlerne kan nu finansiere op mod halvdelen af det internationale fellowship-program i de kommende fem år.  

Høj kvalitet og bredde

EU-bevillingens officielle formål er at fremme forskerkarrierer og mobilitet på tværs af grænser. Begrundelsen for, at AIAS modtager bevillingen, er bl.a. den helt åbne og transparente rekrutteringsproces, som sikrer mange topansøgere fra hele verden. Den gennemgribende eksterne bedømmelsesprocedure understøtter en meget høj videnskabelig kvalitet. Dertil kommer kvaliteten i AIAS’ karriereudviklingstilbud og de meget fordelagtige rammer for, at forskerne kan gennemføre deres projekter og styrke deres internationale netværk.

Det multidisciplinære miljø på AIAS bidrager til at udvikle banebrydende ideer og nye forskningsvinkler. Flere AIAS-forskere starter nye projekter op under deres ophold i samarbejde enten med kollegerne på AU’s institutter eller andre AIAS-fellows. En række af disse samarbejder går på tværs mellem de videnskabelige hovedområder.

”Styrken ved AIAS er blandt andet mangfoldigheden af faglige discipliner. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at man i alle fagmiljøer holder øje med forskertalenter internationalt og opfordrer stærke kandidater til at søge et fellowship hos AIAS”, siger Morten Kyndrup.

AIAS fellowships kan søges af alle forskere med mindst to års erfaring efter ph.d.-grad – juniorer som seniorer.


FAKTA om EU-bevillingen til AIAS

 

 • EU-bevillingen på 38 mio. kr. er tildelt under Horizon 2020-programmet for forskermobilitet og uddannelse (Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Fellowship Programme).
 • Der er tale om frie forskningsmidler til forskning af videnskabelig topkvalitet.
 • Bevillingen medfinansierer omkring 77 fellowships ved AIAS over en fem-årig periode.
 • Der vil være fire calls i perioden – det første åbner i slutningen af 2017.  
 • Et fellowship varer op til tre år og kan søges af forskere med mindst to års forskningserfaring efter ph.d.-graden.
 • Forskerne må ikke have haft deres hovedaktivitet i Danmark i mere end 12 måneder inden for de sidste tre år op til ansøgningsfristen.

Læs mere om programmet 

 

FAKTA om AIAS (Aarhus Institute of Advanced Studies)

 

 • Har som mål at fremme forskning af højeste kvalitet med vægt på fri grundforskning og talentudvikling inden for alle fagdiscipliner. Al forskning er defineret af forskerne selv.
 • Har p.t. 34 fellows fordelt på 17 forskellige nationaliteter (flest fra Kina, USA, Storbritannien, Tyskland og Danmark).
 • AIAS-fellows er p.t. nogenlunde ligeligt fordelt mellem natur- og lægevidenskab på den ene side og human- og samfundsvidenskab på den anden – og mellem kønnene.
 • 15 pct. af de nuværende fellows er danske forskertalenter, der er hentet hjem fra udlandet.
 • Blev etableret i 2013 og fik sin første EU-bevilling under EU’s 7. rammeprogram i 2014 på i alt 46 mio. kr.
 • Op mod halvdelen af AIAS’s internationale fellowship-program er finansieret med EU-midler fra 2014-22.
 • Er medlem af det globale forskningsnetværk UBIAS (University-based Institutes for Advanced Study), hvor AIAS med Morten Kyndrup i spidsen har formandskabet siden 2016.

Læs mere om AIAS 

Bevillinger og priser, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, AIAS