Akkrediteringspanel fastholder indstilling

Akkrediteringspanelet anerkender AU’s seneste indsats for kvalitetssystemet, men fastholder indstillingen om en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrådet skal nu træffe den endelige afgørelse.

19.05.2017 | Anders Correll

Akkrediteringspanelet har nu lagt sidste hånd på sin del af arbejdet med Aarhus Universitets ansøgning om institutionsakkreditering. 

Panelet anerkender de ændringer, som AU satte i værk, da man fik den første rapport til høring i marts. Blandt andet har universitetet indført yderligere redskaber i monitoreringen af uddannelsernes forskningsbasering. Indstillingen om en betinget positiv akkreditering ligger dog fast, da panelet ikke har set de nye procedurer blive gennemprøvet i praksis. 

”Jeg noterer mig, at der er ros til den indsats, vi har iværksat på baggrund af den første rapport. Det ærgrer mig selvfølgelig, at medarbejdernes store indsats ikke har kunnet ændre panelets standpunkt. Men vi har noteret os indstillingen, og nu skal vi have læst den grundigt igennem", siger prorektor Berit Eika. 

Hun og resten af universitetet ser nu frem mod Akkrediteringsrådets endelige afgørelse, som forventes at falde i juni. 

Prorektoren peger på, at akkrediteringsprocessen samlet set har ført meget positivt med sig: ”Vi er blevet klogere på de kvaliteter, der ligger i vores fælles uddannelseskvalitetssystem, og samtidig er vi blevet klogere på hinanden og på de forskellige faglige miljøers best practices. Det har været en positiv og frugtbar proces. De fundamentale elementer i vores kvalitetsarbejde er blevet positivt evalueret, og med de seneste tiltag vi nu har implementeret, føler vi os godt rustet til hurtigt at opnå en positiv akkreditering”.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle AU-enheder, Enhedsadministration, Alle grupper