Akkrediteringsrapport sendt til høring hos AU

Akkrediteringspanelet har nu sendt sin rapport om Aarhus Universitets kvalitetssikringssystem i høring hos universitetet. AU er indstillet til en betinget positiv institutionsakkreditering. Den endelige afgørelse falder i juni.

03.03.2017 | Thomas Grønborg Sørensen

Aarhus Universitets institutionsakkreditering er nu sendt i høring. Foto: Lars Kruse

Aarhus Universitet opererer med ambitiøse kvalitetsmål for sine uddannelser og har et klart strategisk fokus på pædagogisk kvalificering af underviserne.

Sådan lyder dele af den feedback, som Aarhus Universitet har fået af det akkrediteringspanel, der nu har afgivet sin indstilling efter at have læst universitetets selvevalueringsrapport og aflagt en række besøg på campus.

Panelet bemærker desuden det store engagement blandt universitetets medarbejdere og studerende.

I rapporten lyder det således:

“Under besøgene mødte akkrediteringspanelet ledelse, medarbejdere og studerende, som udviste stort engagement i og opbakning til kvalitetssikringsarbejdet og institutionens kvalitetssikringssystem, som de forskellige niveauer i organisationen finder velegnet til at sikre kvaliteten af universitetets uddannelser. Det er således panelets overbevisning, at alle niveauer på AU fra de studerende til den øverste ledelse ønsker at sikre kvaliteten og gerne deltager aktivt i udviklingen af kvalitetsprocesserne, hvilket ifølge panelet vidner om en levende kvalitetskultur.”

“Det er godt, at panelet har fået et så positivt indtryk af vores medarbejdere og studerende. Det kan jeg kun nikke genkendende til. Det er dem og deres dedikation, der først og fremmest tegner Aarhus Universitet og sikrer, at vi kan indfri vores høje ambitioner”, siger rektor Brian Bech Nielsen og fortsætter:

“Vi har en meget stærk tradition for forskningsbaserede uddannelser på Aarhus Universitet. Og på trods af de mange positive elementer i rapporten, så er det panelets indstilling, at vi skal forbedre dokumentationen herfor, så vi kan overbevise Akkrediteringsrådet om, at vi har fortjent en positiv akkreditering”.

 

Smøger ærmerne op

Panelet har udpeget to overordnede punkter, hvor de stiller spørgsmåltegn ved universitetets kvalitetssikringssystem. Det gælder dels monitoreringen af uddannelsernes forskningsbasering, samt proceduren for udpegning af eksterne eksperter til de uddannelsesevalueringer, som gennemføres hvert femte år.

"Jeg vil ikke sige, at vi skal i arbejdstøjet nu, for det er vi altid. Men vi skal smøge ærmerne længere op. Både studerende, medarbejdere og ledere arbejder dedikeret med det system, som skal sikre kvaliteten af vores uddannelser. Og vi har udviklet systemet utrolig meget, alene set over de seneste to år. Det arbejde ville vi have fortsat under alle omstændigheder. Nu vil vi målrettet styrke monitoreringen af forskningsbaseringen, samt sikre, at de eksterne eksperter kan dække alle facetter af vores kvalitetspolitik, når de evaluerer uddannelserne ", siger prorektor for uddannelse, Berit Eika. 

Aarhus Universitet skal svare på høringen ultimo marts. Akkrediteringsrådet træffer den endelige afgørelse i juni.

Det er første gang, at Aarhus Universitet gennemgår institutionsakkrediteringen, som alle landets videregående uddannelsessteder skal igennem.

Uddannelse, Universitetsledelsens Stab, Studier, Alle grupper, Alle AU-enheder, Politik og strategi, Offentligheden/Pressen, Teknisk/administrativ medarbejder, Ekstern målgruppe, Videnskabelig medarbejder