APV 2019 – den overordnede tidsplan er nu på plads

AU gennemfører APV næste gang i foråret 2019. Her skal medarbejdere, i modsætning til de forgående år, forholde sig til den fysiske og psykiske APV samtidigt. Forberedelserne af APV 2019 er så småt gået i gang, og den overordnede tidsplan er nu godkendt af Universitetsledelsen og HAMU-HSU.

05.12.2017 | Louise Asmund-Hjorth

Foto: AU Foto

Den overordnede tidsplan for APV 2019:

  • I løbet af foråret 2018 vil AU’s APV følgegruppe udarbejde udkast til et forenklet spørgeskema og fastlægge rammerne for afrapportering mv.
  • I efteråret 2018 vil arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalgene udarbejde et mindre antal lokale spørgsmål, som indarbejdes i det endelige spørgeskema. Der bliver mulighed for at få hjælp til dette arbejde fra de lokale arbejdsmiljøkontaktpersoner.

Rambøll skal levere APV-system
Universitetsledelsen har på indstilling fra AU’s APV følgegruppe valgt Rambøll A/S, som leverandør af APV-system til APV 2019. Rambøll har mange års ekspertise i gennemførelse af arbejdspladsvurderinger.

Læs om tidsplanen og find yderligere oplysninger om APV her.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet