AU har modtaget det formelle lockoutvarsel fra Moderniseringsstyrelsen

Aarhus Universitet har i dag, fredag d. 9. marts, modtaget det formelle lockoutvarsel fra Moderniseringsstyrelsen. Lockouten gælder med virkning fra den d. 10. april og omfatter størstedelen af universitetets ansatte. AU HR er nu i gang med at gennemgå detaljerne i varslet og yderlig information vil følge på mandag (d. 12. marts).

09.03.2018 | AU HR

Foto: Lars Kruse

Følg med på Informationssiden om overenskomstforhandlingerne 2018 (OK18). Her vil seneste information blive lagt ud, hvad angår, hvem der vil blive omfattet af en eventuel lockout.

Har du spørgsmål?
Har du specifikke spørgsmål til, hvordan en eventuel lockout påvirker dig og dit ansættelsesforhold, kan du også kontakte din faglige organisation eller din lokale tillidsrepræsentant

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Enhedsadministration, Teknisk/administrativ medarbejder, Health