AU IT opgraderer IT-sikkerheden på AU og tager næste skridt i retning mod single sign-on

Det er blevet tid til næste fase i arbejdet med at sikre, at AU’s medarbejdere i fremtiden vil kunne tilgå de fleste systemer med kun ét brugernavn. Samtidig vil IT-sikkerhedsniveauet på AU blive opgraderet.

18.05.2017 | Marie Lærke Justesen

Foto: Colourbox.dk

AU IT er gået i gang med projektet ”Udfasning af gamle AD’er”. Formålet med projektet er at reducere antallet af brugerdatabaser på AU fra 12 til én, nemlig uni.au.dk, også kaldet UNIAD. Selve omlægningen til UNIAD kræver en re-installation af den enkelte brugers pc.

Samtidig vil vi opgradere IT-sikkerhedsniveauet på AU ved at anvende den nyeste version af operativsystem (Windows 10) og standardprogrammer (Office 2016). Den styrkede it-sikkerhed er en stor forbedring for den enkelte – og reducerer samtidig risikoen for, at et angreb kan sprede sig i organisationen. En problematik, der netop nu er dagsaktuel med ransomware-ormen WanaCrypt0r i omløb.

Endelig er projektet et nødvendigt skridt mod at kunne tilbyde Office365 og OneDrive til AU’s medarbejdere.

Proces og kommunikation
Den lokale IT-support vil sammen med institutterne lægge en plan for omlægningerne så disse kan være afsluttet senest 31. december 2017. Supporten tilrettelægger opgaven, så der sikres en jævn fordeling af omlægningerne frem mod nytår.

Op til omlægningen af din pc, vil du modtage en mail med instrukser vedr. omlægningen og et tidsinterval på ca. 14 dage, hvor omlægningen skal bookes ind. En del af omlægningen består i at IT-supporten tager en kopi af pc’ens harddisk som sikkerhedsbackup, så der efterfølgende vil være adgang til data og indstillinger, hvis noget, mod forventning, skulle gå galt i processen.

Særlige forhold
Ikke alle pc’er kan uproblematisk opdateres til Windows 10 og Office 2016. Vi vurderer, at pc’er ældre end 4 år skal udskiftes og erstattes af nye. Pc’er tilknyttet forskningsinstallationer, vil blive isoleret og håndteret individuelt for ikke at udgøre en sikkerhedsrisiko for almindelige bruger-pc’er. Også her vil den lokale it-support være behjælpelig med at finde særlige løsninger til dette udstyr.

Kravet om tilslutning til UNIAD vil også gøre sig gældende for Mac og Unix, her er opgaven ren manuel og involverer supporten i samme grad som for pc’er.

Mere information
Projektet er prioriteret af LEA, og styregruppen har den 15. marts 2017 godkendt projektinitieringsdokumentet. Yderligere information om projektet findes på www.au.dk/uniad, hos it-projektleder Søren Juhl (sj@au.dk)eller hos fakultetets it-supportchef.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, AU IT, Enhedsadministration