Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU og Odder Kommune indgår samarbejdsaftale

Den 9. januar underskrev AU en samarbejdsaftale med Odder Kommune om bl.a praktikpladser for studerende og viden fra universitetet til lokale virksomheder. Aftalen er den 5. i rækken af strategiske samarbejdsaftaler med midtjyske kommuner.

10.01.2019 | Signe Schou

Borgmester Uffe Jensen og rektor Brian Bech Nielsen underskriver af samarbejdsaftalen. Foto: Odder Kommune

Formålet med aftalen er at skabe flere og dybere samarbejdsrelationer mellem Odder Kommune som leverandør af offentlige serviceydelser og udvikler af lokalsamfundet og erhvervslivet – og Aarhus Universitet som forsknings- og uddannelsesinstitution.

Aktører i Odder Kommune er en oplagt samarbejdspartner på grund af den nære beliggenhed til Aarhus i forhold til for eksempel studenterrettede aktiviteter.

”Derudover er Odder Kommune en attraktiv samarbejdspartner, fordi kommunen har stort udsyn, og her er et væld af dygtige, lokale SMV’er (små og mellemstore virksomheder), som efterspørger højtuddannet viden og kompetencer som vores,” siger rektor Brian Bech Nielsen, som underskrev samarbejdsaftalen med Odder Kommune i denne uge.

Praktikpladser for diplomingeniører

Et af punkterne i samarbejdsaftalen handler om at etablere praktikpladser for diplomingeniører, som der er stor efterspørgsel efter i kommunens virksomheder. Det skal medvirke til at skabe et flow af højtuddannet arbejdskraft til kommunen og dermed bidrage til udvikling og vækst.

”Flere kandidater skal finde job i den private sektor, og det kræver bl.a. en indsats fra vores side allerede i studieforløbet. Vi skal dels give de studerende muligheder for at afprøve deres kompetencer i praksis gennem studiejobs og projektorienterede forløb, og vi skal dels hjælpe dem med netværk og karrieremuligheder så overgangen fra studie til job bliver lettere,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

Vidensamarbejde skal skabe nye løsninger

Udgangspunktet for samarbejdsaftalerne med de midtjyske kommuner er blandt andet, at universitetets forskningsbaserede viden og kompetencer kommer ud og lever i erhvervslivet, hvor den kan bidrage til innovation og til at skabe vækst. Aftalen skal desuden give værditilvækst for Aarhus Universitets forskning.

”På universitetet har vi erfaring med, at forskningsaftaler med virksomheder og organisationer giver AU mulighed for at anvende forskningsresultater på nye og interessante måder. Det åbner både for nye forskningsideer og muligheder for eksterne bevillinger,” siger Brian Bech Nielsen.

Helt konkret skal der indledes samarbejder om demokratiudvikling, lederudvikling og FN’s Verdensmål.

Flere aftaler i støbeskeen

I 2018 indgik AU aftaler med Silkeborg, Ringkøbing-Skjern og Horsens kommuner. En aftale med Herning Kommune er den næste i rækken, og universitetet er i øjeblikket i dialog med Holstebro, Norddjurs, Syddjurs og flere andre kommuner.

AU har som videninstitution både et stort ansvar og et stærkt engagement i samfundsudviklingen, og derfor er kommunesamarbejder attraktive. AU ønsker derigennem at medvirke til at styrke det regionale erhvervsliv ved bl.a. at tilføre viden og arbejdskraft gennem tættere relationer til erhvervsråd og SMV’er.

”Vi fokuserer på strategiske aftaler med kommuner, fordi sådanne aftaler åbner for dialog med det lokale erhvervsliv. Det er vigtigt, at vi forstår hver kommunes unikke udfordringer, så vi kan se hvor forskning og ny viden kan bidrage med løsninger,” siger rektor Brian Bech Nielsen.


Fakta:

Delmål for samarbejdsaftalen med Odder Kommune:

  • Samarbejde om samskabelse, demokratiudvikling og inddragelse
  • Samarbejde om lederudvikling
  • Arbejde med FN’s verdensmål

Praktik for diplomingeniører

Se AU’s samarbejdsaftaler med kommuner

Samarbejde, Videnskabelig medarbejder, Ekstern målgruppe, Universitetsledelsens Stab, Offentligheden/Pressen, Alle AU-enheder, Teknisk/administrativ medarbejder