AUFF udbyder mikrobevillinger

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) udbyder igen i 2018 mikrobevillinger. Puljen er på 200.000 kr. En mikrobevilling udgør 25.000 kr.

22.02.2018 | Signe Schou

Grafik: AUFF

Mikrobevillingerne kan kun tildeles personer fra lavindkomstlande defineret ved statsborgerskab fra Skatterådets liste over udviklingslande. Derudover må personen på ansøgningstidspunktet ikke være bosiddende i Europa.

Bevillingerne er for ph.d.-studerende og forskere, som allerede er i gang med en ansættelsesproces på AU, og som forventes at bidrage betydeligt til forskningen på AU.  

Læs mere om kriterier, ansøgningsprocedure, m.m. under Microfunding for PhD students and researchers (på engelsk).

Bevillinger og priser, Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, AU Forskning og Eksterne Relationer, Videnskabelig medarbejder, Ph.d.-studerende