AUFF udbyder mikrobevillinger

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) udbyder nu mikrobevillinger for 2017. Puljen er på 200.000 kr. En mikrobevilling udgør 25.000 kr.

20.09.2017 | Signe Schou

Mikrobevillingerne kan kun tildeles personer fra lavindkomstlande defineret ved statsborgerskab fra Skatterådets liste over udviklingslande. Derudover må personen på ansøgningstidspunktet ikke være bosiddende i Europa.

Bevillingerne er for ph.d.-studerende og forskere, som allerede er i gang med en ansættelsesproces på AU, og som forventes at bidrage betydeligt til forskningen på AU.  

Læs mere om kriterier, ansøgningsprocedure, m.m. under Microfunding for PhD students and researchers (på engelsk).

Bevillinger og priser, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, AU Forskning og Eksterne Relationer, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende