Besparelser på administrationen fremskyndes

Besparelserne på Administrationscenter Health skal hentes et år tidligere end planlagt. Det får ledelsen til at åbne for senioraftaler og frivillige fratrædelsesordninger allerede nu. Der indføres også kvalificeret ansættelsesstop i administrationen.

13.09.2017 | Ulla Krag Jespersen

Administrationscentret på Health skal de kommende år spænde livremmen ind og spare 7,5 mio. kr.

En planlagt besparelse i administrationscentret skal effektueres et år tidligere end ventet. Det sker for at dæmme op for det pres, der ligger på indtægterne fra både uddannelse og forskning på Health.

Konkret betyder besparelsen, at lederkredsen i Administrationscenter Health nu har taget initiativ til konkrete afværgeforanstaltninger:

 • Kvalificeret ansættelsesstop
 • Mulighed for senioraftale
 • Mulighed for frivillig fratrædelsesordning

Administrationscentret skal finde ca. 7,5 mio. kr. Kan administrationen ikke hente besparelsen gennem de tre fremlagte initiativer, kan afskedigelser ikke udelukkes, oplyser administrationschef Steen Harrit Jakobsen.

Alle enheder i administrationscentret på Health vil fremover fokusere på, hvordan man kan standardisere forskellige ydelser til institutterne for at opretholde kvaliteten. Løsningerne vil blive fundet i samarbejde med institutterne.

Baggrunden for besparelsen

Sparekravet er ikke nyt. Allerede i februar 2015 besluttede AU’s ledelse at pålægge administrationen en årlig to pct. besparelse frem til 2020.  Senest er besparelsen forlænget til 2021, hvilket udfordrer budgetterne yderligere.

Oprindeligt var det aftalen, at besparelserne skulle hentes i perioden 2018-2021. Men fordi Health er under et særligt pres på både uddannelse og forskning, har ledelsen på Health besluttet at fremskynde processen, så 2020-besparelsen allerede skal hentes i 2019.

Det er flere udefra kommende omstændigheder, der fremskynder besparelserne: Basisbevillingen til universiteterne er beskåret, indtægter fra private fonde går ned, så flere skal kæmpe om færre midler, og så har fremdriftsreformen skabt et pres på indtægterne på Health; udviklingen på de sundhedsvidenskabelige uddannelser er ikke så positiv som på de øvrige fakulteter. På medicinuddannelsen, der udgør den største del af studietiden på Health, forsinkes de studerende primært af forskningsåret. Derudover har regeringen pålagt universiteterne et såkaldt omprioriteringsbidrag på to pct., som ser ud til at blive forlænget med finanslov 2018.

Fakta om afværgeforanstaltninger

Kvalificeret ansættelsesstop

 • Alle ledige stillinger skal vurderes, inden de bliver slået op.
 • Ledige stillinger vil blive forsøgt besat internt.

Mulighed for senioraftale

 • Alle, der har planer om eller overvejer at gå på pension/efterløn i de kommende år, kan søge om at få en senioraftale.
 • Man skal fratræde jobbet i perioden 2018-2021.
 • Senioraftaler forhandles individuelt.

Mulighed for frivillig fratrædelsesordning

 • Alle, der har planer om eller overvejer at søge væk fra Administrationscenter Health, kan søge om en fratrædelsesordning.
 • Aftalen giver mulighed for at forlade jobbet, når man selv ønsker det frem til 2021. Man vil i udgangspunktet ikke blive fritstillet i perioden op til fratrædelse.
 • Fratrædelsesordninger forhandles individuelt.

Betænkningstiden er kort: Nærmeste leder eller tillidsrepræsentant skal have besked senest onsdag den 4. oktober. Alle kan søge om en fratrædelsesordning, men det vil være en individuel vurdering, om den kan imødekommes.
Læs mere om vilkårene i Moderniseringsstyrelsens cirkulære for senioraftaler og frivillige fratrædelser.

Fakta om besparelsen

 • Administrationscenter Healths besparelse i årene 2018-2021 er 7,5 mio. kr.
 • Besparelsen svarer til 12 pct. af administrationscentrets budget.
 • Institutterne arbejder i øjeblikket også med deres budgetter.

Kontakt

Administrationschef Steen Harrit Jakobsen
Aarhus Universitet, Administrationscenter Health
Mobil: 25 21 98 94
Mail: shj@au.dk

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Administrationscenter Health, Health, Health