Biomedicin-byggeri går i gang igen

Store gener i de omkringliggende bygninger satte et midlertidigt stop for byggeriet midt i november. Nu bliver arbejdet genoptaget den 5. januar med en anden løsning, som reducerer omfanget af støj og vibrationer.

19.12.2014 | Mette Louise Ohana

Det gik ikke upåagtet hen, da byggeriet af den nye Skou-bygning gik i gang i oktober. Nedsætningen af jernplader, de såkaldte spunskonstruktioner, gav larm og rystelser i et langt større omfang end forventet, hvilket var til stor gene for de nærmeste naboer. Derfor blev arbejdet indstillet.

Bygningsstyrelsen har nu fundet en anden løsning, der reducerer støjen og vibrationerne. Derfor bliver spunsarbejdet nu genoptaget den 5. januar. Denne gang bliver det udført af en gravemaskine, så man helt undgår rystelser, og støjen bliver reduceret væsentligt. Gravearbejdet vil tage ca. 40 dage.

Byggestøj bliver baggrundsstøj

Næste skridt i byggeriet er pælefundering og udgravning. Også her har man fundet en anden og mindre larmende metode end oprindeligt planlagt, så de bliver boret ned frem for at blive banket. Denne del af byggeriet er færdig omkring maj 2015. I samme periode vil der være mere transport til og fra byggepladsen, da jord- og betonelementer skal køres ind og ud.

Arbejdet bliver udført i tidsrummet 7-18 på hverdage og 8-14 på lørdage. En stor del af byggeaktiviteterne vil ikke medføre baggrundsstøj ud over normal trafikstøj for området.

Ændringerne i byggemetoderne har forsinket byggeriet et par måneder. Det forventes at stå klart i starten af 2017.

Læs Cubo Arkitekters informationsbrev om genopstarten af byggeaktiviteterne.

Ny sti mellem Vennelyst Boulevard og Uniparken

En ny sti, der forbinder Vennelyst Boulevard med Universitetsparken, er for nylig blevet etableret øst for bygning 1110. Den erstatter stien på den anden side af bygning 1110, som vil være spærret under hele byggeperioden på grund af sikkerhedshensyn.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til byggeriet eller oplever andre gener, end dem som er nævnt her, bedes du kontakte teknisk chef på Health, Conor Leerhøy, på tlf. nr. 2899 2241 eller mail conor@au.dk.  

Administrativt, Health, Institut for Biomedicin, Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder, Ph.d.-studerende, Studerende