Halvanden million kroner til forskning i hurtig hjælp ved hovedtraumer

I fremtiden vil landets akutlæger og ambulancepersonale muligvis kunne diagnosticere alvorlige hovedtraumer allerede i ambulancen, mens patienten køres på hospitalet. Det er målet med et forskningsprojekt fra AU og Præhospitalet Region Midtjylland, som netop har fået mere end én million kroner i støtte til.

18.12.2017 | Anna Glavind

Der er på landsplan mere end 20.000 patienter med hovedtraume om året. Sophie-Charlott Seidenfadens projekt løber over i alt 3 år og forventes afsluttet i 2020.

Der er på landsplan mere end 20.000 patienter med hovedtraume om året. Sophie-Charlott Seidenfadens projekt løber over i alt 3 år og forventes afsluttet i 2020.

Er det bare et lille slag, en hjernerystelse, eller er det faktisk et kraniebrud? Det kan for akutlæger og ambulancepersonale, der møder tilskadekomne patienter i ambulancen, være svært at vurdere patienters hovedtraumer, da akutte symptomer ikke altid svarer til skadens omfang og alvorlighed.

Det forsøger ph.d-studerende og læge Sophie-Charlott Seidenfaden at ændre. Hun står i spidsen for et stort forskningsprojekt, der undersøger, om man ved hjælp af den viden, man kan få fra en blodprøve i ambulancen, kan flytte diagnosticeringen, så den finder sted allerede i ambulancen.

Rådet for Offerfonden og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har valgt at støtte projektet med henholdsvis 600.000 kr. og 480.000 kr. - i alt 1,1 millioner kroner. Desuden har forskningsudvalget i regi at akutlægehelikopteren støttet projektet med 425.000 kr.

Kontakt

Ph.d.-studerende, læge Sophie-Charlott Seidenfaden
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Præhospitalet Region Midtjylland
mobil: 40 30 26 41
mail soseid@rm.dk

Navnenyt, Offentligheden/Pressen, Health, Health, Ph.d.-studerende, Institut for Klinisk Medicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder