Fakultetet får nyt lønkatalog

Lønkataloget for medarbejdere på Health er blevet revideret, og det er især institutspecifikke oplysninger og layoutet, der har fået en overhaling.

17.04.2018 | Sabina Bjerre Hansen

Healths nye lønkatalog er nu forhandlet på plads. Det gælder frem til og med marts 2020.

Hvert andet år bliver Healths lønkatalog revideret. I denne omgang har fokus primært været på præciseringer og samling af specifikke afsnit for nogle af institutterne på Health. Det gælder stillinger på Institut for Klinisk Medicin, Institut for Folkesundhed og Institut for Odontologi og Oral Sundhed.

Det nye lønkatalog, som trådte i kraft den 1. april 2018, har desuden fået et løft i layout og opsætning, så det er lettere for medarbejderne at finde rundt i. Fx øger den nye opsætning læsevenligheden, da man nu kan ’springe’ til det relevante afsnit direkte fra indholdsfortegnelsen, og da der er lavet specifikke afsnit for de respektive institutter.

Lønkataloget omfatter videnskabeligt og administrativt personale, hvis løn- og ansættelsesvilkår reguleres af overenskomster mellem Finansministeriet og Fællesoverenskomsten for Offentligt Ansattes Organisationer – det statslige område og AC-overenskomsten.

Lønkataloget er trådt i kraft pr. 1. april 2018 og gælder frem til den 31. marts 2020. 


Om Healths lønkatalog

Health fik sit første lønkatalog for VIP-medarbejdere i 2013. Siden da er kataloget blevet udbygget til også at omfatte TAP-medarbejdere, og i dag gælder kataloget for de fleste medarbejdere på fakultetet.

Formålet med at have et lønkatalog er at sikre en ensartet og gennemsigtig løndannelse for medarbejderne på fakultetet. Der har tidligere været stor spredning i løndannelsen, og det har skabt både forvirring og uklarheder. Det råder lønkataloget bod på.

Hvordan bliver lønkataloget til?
Healths lønkatalog bliver til i et samarbejde mellem udvalgte institutledere, tillidsrepræsentanter og repræsentanter for HR.  Repræsentanterne gennemgår det gældende katalog, og gruppen diskuterer alle vinkler på en eventuel ændring. Derudover melder institutledere og tillidsrepræsentanter løbende ind til HR med ønske om og/eller forslag til eventuelle ændringer.

Når alt er samlet, diskuteret og beregnet, udarbejder HR et udkast til det kommende lønkatalog, som præsenteres for dekanen. Dekanen har herefter givet mandat til HR, som endeligt forhandler kataloget på plads med sparringsgruppen inkl. tillidsrepræsentanter.

Du kan læse mere om løn, regler og love vedrørende ansættelse på Healths hjemmeside. Her finder du også lønkataloget på både dansk og engelsk.

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder