Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning slår fast: Nat- og indendørsarbejdere får for lidt lys

Særligt indendørsarbejdere skal være opmærksomme på at få lys nok af hensyn til deres mentale helbred. Det har forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital vist i den hidtil største internationale kortlægning af lysmængder.

09.07.2019 | Henriette Stevnhøj

Arbejde om natten kan være hårdt for helbredet, hvis man ikke sørger for at få lys nok om dagen. Foto: Colourbox

Mange genkender formentlig oplevelsen af ikke at have set dagslyset, hvis arbejdsdagen er forløbet inden døre. Det samme gælder i sagens natur, hvis man arbejder om natten. Hvor stor forskellen reelt er mellem at være ude eller inde – i forhold til at få lys nok - har et stort studie Aarhus Universitet nu kortlagt. 

Resultatet er baseret på et studie med 500 testpersoner, både nat- og dagarbejdere, som gennem en uge bar lysmålere og førte dagbog over deres færden.

”Resultaterne understreger, at der er stor forskel på lysniveauerne afhængig af, om man er ude eller inde i løbet af sin arbejdsdag. Hvis man ikke er opmærksom eller ikke arbejder udendørs som fx gartner, får man generelt for lidt lys i sin hverdag. Det kan være problematisk, fordi lyset har stor betydning for vores fysisk og psykiske velbefindende,”, siger professor Henrik Kolstad fra Arbejdsmedicin, som hører under Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Sammen med sin forskningsgruppe har han publiceret studiet i artiklen  Light Exposure during days with Night, Outdoor, and Indoor Work   i det videnskabelige tidsskrift Annals of Work Exposures and Health.

Tænd for humøret

Lysmængder måles i lux, hvor 100 lux svarer til en meget mørk og overskyet dag, og 10.000 lux er fuldt dagslys. Studiet viser, at indendørsarbejdere kun fik 1000 lux i dagtimerne om sommeren og  og 400 lux om vinteren. Udendørsarbejderne fik til sammenligning gennemsnitligt 4-5000 lux i arbejdstiden om sommeren og 1000-2000 lux om vinteren. Det svarer til den mængde lys, som bruges ved behandling af depression.  

Formålet med studiet har været at skabe et overblik over hvor meget eller hvor lidt, dagslys, vi får i løbet af en hverdag, afhængigt af hvad vi laver. Det er væsentlig viden, da dagslyset betyder meget for vores mentale velvære og helbred, og det er noget, som alle skal tage et ansvar for.  

”Det er viden, som bygherrer og arkitekter skal have med, når de bygger nye boliger eller indretter arbejdspladser”, siger Henrik Kolstad.

Godt nyt til natarbejdere

Kortlægning af natarbejderes eksponering for lys er nemlig også en del af studiet. Her har der særligt været fokus på hormonet melatonin, som regulerer døgnrytmen og fremkalder søvnighed. Produktion af melatonin hæmmes af lys, og netop mangel på melatonin er sat i forbindelse med forekomst af kræft hos natarbejdere. Det nye studie viser, at de fleste natarbejdere kun kortvarigt er udsat for lysniveauer, som påvirker melatonin. Ifølge Henrik Kolstad er det beroligende nyt for de mange, som arbejder om natten.

Bag om forskningsstudiet:

Kontakt:

Professor Henrik Kolstad
Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital
M: 29 61 03 59
kolstad@clin.au.dk

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Offentligheden/Pressen