Fuld tillid til forskernes integritet

I forlængelse af den aktuelle faglige debat om kvælstofberegninger i Landbrugspakken er der stillet spørgsmålstegn ved AU-forskeres - og i sidste ende Aarhus Universitets - integritet.

01.12.2017 | Rektor Brian Bech Nielsen og dekan Niels Christian Nielsen

De seneste dage er der både i diverse medier og i samråd i Folketinget blevet stillet spørgsmålstegn ved Aarhus Universitets – og navnlig vores forskeres - integritet.

Det er blevet mere end antydet, at forskerne har lagt bånd på sig selv for ikke at rage uklar med deres bevillingsgiver – i dette tilfælde Miljø- og Fødevareministeriet. Det er ligeledes blevet påstået, at vi skulle have blandet os i, hvilke forskere der udtaler sig til medierne.

Begge påstande vil vi gerne tage skarpt afstand fra.

Faktum er, at vi efter den væsentlige kritik, som fremkom i Berlingskes første artikel om sagen, aftalte, at der skulle udarbejdes en faglig redegørelse for at få afklaring på de rejste kritikpunkter.

Arbejdet med redegørelsen blev igangsat på et møde med deltagelse af forskerne, prodekan og dekan, hvor de diskuterede faglige spørgsmål på bagrund af den offentlige debat.

Forskerne har efterfølgende udarbejdet redegørelsen. Den kan man læse på vores hjemmeside.

Som forskningsinstitution er vi ikke sat i verden for at favorisere hverken regering, opposition eller diverse organisationer. Vores opgave er først og fremmest at skabe og udveksle viden af høj kvalitet med samfundet – herunder hører også at aflevere myndighedsrådgivning til ressortministerier. I alle aktiviteter er vores uafhængighed og integritet helt afgørende. Sætter vi  dem over styr, så får vi et langt mere fundamentalt og presserende problem end at miste kontrakter med ministerier.

Vi har ingen problemer med, at andre kigger vores forskeres arbejde efter i sømmene og stiller kritiske spørgsmål. I videnskabens verden er kritik en præmis, som er med til at højne kvaliteten og drive udviklingen fremad. Derfor er videnskab heller ikke statisk. Nye forskningserkendelser afløser de bestående, og vi udvikler løbende vores viden og indsigt.

Men når vores integritet beklikkes på baggrund af spekulationer, siger vi fra. Vi har ikke patent på sandheden, men forskerne på Aarhus Universitet har en meget høj faglighed. AU’s jordbrugsforskning og miljøforskere er blandt de stærkeste miljøer i verden, og vi har fuld tillid til, at vores forskere udøver deres faglighed med stor ansvarsfølelse og høj integritet.

Læs også debatindlæg i Altinget  

Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab, Forskning