Hver 20. person som frikendes for kræft henvises til et nyt pakkeforløb for kræft

Registerstudie har undersøgt, hvad der skete med de personer, som blev frikendt for kræft i første henvisning til kræftpakke. Studiet antyder, at hvert 20. kræfttilfælde ikke opdages i det første kræftpakkeforløb.

13.02.2018 | Dorthe Toftdahl Nielsen

Standardiserede kræftpakkeforløb har medført hurtigere udredning og behandling af kræftpatienter i Danmark. Det kan dog være svært for den praktiserende læge at identificere de patienter, som kunne have kræft, da halvdelen af kræftpatienterne henvender sig med mange forskellige uspecifikke symptomer, som kan skyldes mange forskellige former for kræft. Selv om de fleste kræftpatienter gennemfører mindst ét kræftpakkeforløb inden diagnosen, er det uvist, hvor mange patienter, der gennemgår flere kræftpakkeforløb.

Dette studie undersøgte, hvad der skete med personer, som blev frikendt for kræft i deres første kræftpakkeforløb. Resultaterne viser, at 6% gennemgik et nyt kræftpakkeforløb inden for et halvt år efter, de afsluttede det første kræftpakkeforløb. Mange af disse nye kræftpakkeforløb var i samme anatomiske området som det første kræftpakkeforløb, og i særdeleshed var dette gældende for kræftpakkeforløb i mavetarmregionen. Studiet viste også, at 0,6% fik en kræftdiagnose i løbet af det første halve år efter afslutningen på det første kræftpakkeforløb. Derudover viste studiet, at hvis patienten gennemgik et nyt kræftpakkeforløb, var risikoen for at have kræft lidt over 4%. Studiets resultater antyder derfor, at nogle kræfttilfælde ikke opdages i det første kræftpakkeforløb.

Forskning, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, CAP, CAP