Læger har svært ved at tackle kollegaers drikkeri

Ligeså svært det er for læger at søge hjælp, hvis de har et risikoforbrug af alkohol, ligeså svært er det for deres kollegaer at håndtere det. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet om lægers forbrug af alkohol, medicin og stoffer, som netop er offentliggjort i Journal of Addiction Medicine.

16.08.2016 | Helle Horskjær Hansen

Johanne Korsdal Sørensen står bag undersøgelsen om lægers forbrug af alkohol, medicin og stoffer.

Johanne Korsdal Sørensen står bag undersøgelsen om lægers forbrug af alkohol, medicin og stoffer.

 Det kan være svært at konfrontere en kollega, der drikker for meget. Også for danske læger. En undersøgelse fra Aarhus Universitet om lægers forbrug af alkohol, medicin og stoffer viser, at lægers alkoholforbrug ofte er tabuiseret og bliver betragtet som en privat sag.

”At konfrontere en kollega med et risikoforbrug af alkohol, medicin eller stoffer er vanskeligt. Mange giver udtryk for, at de er nervøse over kollegaens reaktion, og synes samtidig, det det hører privatsfæren til,” siger antropolog ph.d., Johanne Korsdal Sørensen fra Aarhus Universitet, som står bag undersøgelsen.

’Risikoforbrug’ refererer i undersøgelsen til et forbrug, der spænder over ret forskellige tilstande. Fra det let forhøjede forbrug, som måske kan skade helbredet til egentligt misbrug, som 2,5 procent af de adspurgte læger har. Samlet har 19 procent af lægerne et risikoforbrug.

Klarer selv alkoholbehandlingen

Resultater fra undersøgelsen peger også på, at læger med et risikoforbrug er mere tilbøjelige til at se problemet som en privat sag end læger uden.

”Læger ser det som et privat anliggende, deres kollegaer ikke skal involveres i og det kan være en barriere for at søge hjælp. Samtidig er der flere (med et risikobetonet forbrug), som ikke opfatter deres forbrug som problematisk,” siger Johanne Korsdal Sørensen.

Ifølge Johanne Korsdal Sørensen er lægers risikoforbrug af alkohol og stoffer stærkt tabuiseret, og der er behov for at kigge på, hvordan man får mere dialog omkring problematikkerne. Hun håber, at resultaterne kan være med til at bryde det tabu.

”Omkring halvdelen af lægerne siger, at de har begrænset viden om misbrug af alkohol, medicin og stoffer, eller at de er utilfredse med den viden, de har fået om emnet under medicinstudiet,” hun.

Undersøgelsen er lavet på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og bliver støttet af Helsefonden, Friis Fond og Lægeforeningen.

Læs den videnskabelige artikel i Journal of Addiction Medicine.

Yderligere oplysninger

Johanne Korsdal Sørensen
Aarhus Universitet, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser
2130 1787
jks@cesu.au.dk

Forskning, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende, Offentligheden/Pressen