Milepæl nået i institutionsakkreditering

Aarhus Universitet har netop indsendt den såkaldte selvevalueringsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution. Dermed er en vigtig milepæl nået i arbejdet med at opnå institutionsakkreditering.

14.04.2016 | Thomas Grønborg Sørensen

AU har netop indsendt den såkaldte selvevalueringsrapport. Rapporten beskriver og dokumenterer AU’s organisering af kvalitetsarbejdet og kvalitetssystemet. Foto: Lars Kruse.

Selvevalueringsrapporten beskriver og dokumenterer AU’s organisering af kvalitetsarbejdet og kvalitetssystem – blandt andet ved hjælp af konkrete cases fra universitetets faglige miljøer.

Prorektor har været tovholder på rapporten, som er udarbejdet i et samarbejde mellem AU Uddannelse og Uddannelsesudvalget under inddragelse af fakulteternes uddannelsesorganisationer.

Næste skridt i processen er, at AU i begyndelsen af juni får besøg af det ekspertpanel, som skal levere den endelige indstilling til Akkrediteringsrådet. Besøget er det første af to, hvor panelet vil gå i dybden med udvalgte dele af universitetets kvalitetssystem og blandt andet interviewe medarbejdere og studerende.

Der er tre mulige udfald: En positiv afgørelse vil betyde, at AU kan oprette nye uddannelser og udbud, når disse er prækvalificeret. En betinget akkreditering betyder, at der skal følges op på nogle mindre velfungerende områder, og at alle nye uddannelser og udbud skal akkrediteres som hidtil. Endelig vil et afslag betyde, at institutionen ikke kan oprette nye uddannelser og udbud, og at eksisterende uddannelser fortsat skal turnus-akkrediteres.

 Det forventes, at den endelige afgørelse falder i juni 2017.

Yderlige oplysninger

Uddannelse, Administration (Faglighed), Alle grupper, Studier, Aarhus Universitet