Registerforskning ved centeret iPSYCH

Et samarbejde mellem forskningscenteret iPSYCH ved Aarhus Universitet og amerikanske MIT har fået kritik i Dagbladet Politiken.

11.03.2018 | Anders Correll

Foto: Colourbox

Aarhus Universitet har i tre år samarbejdet med Broad Institute på MIT om analyser af hælprøver. Der er tale om anonymiserede (eller af-identificerede) prøver, hvilket vil sige, at de alene er markeret med et prøvenummer og ikke f.eks. CPR-nummer, navn, adresse eller lignende. 

Data ligger tilgængelig på en supercomputer på Broad Institute. Adgang til data er underlagt strenge krav fra de amerikanske myndigheder, og adgang til data er kun forbeholdt personer med tilknytning til forskningsprojektet. Det er centret iPSYCH på Aarhus Universitet, som udfører forskningen. De har gjort en stor indsats for at sikre datasikkerheden både forud for kontraktunderskrivelsen og i det efterfølgende samarbejde. 

Broad Institute er en del af det anerkendte universitet MIT i Boston, og der er absolut intet, der tyder på, at de ikke overholder de indgåede aftaler om, at datamateriale fra iPSYCH skal destrueres eller tilbageleveres efter brug. iPSYCH har løbende været i dialog med Broad Institute vedrørende sikkerheden af datamateriale og medarbejdere fra universitetet har været i Boston og arbejde med databasen. 

iPSYCH er meget opmærksomme på, at det fremsendte materiale skal håndteres korrekt. Myndighederne har givet samtykke til, at det biologiske materiale er blevet videregivet til iPSYCH, og at de må behandle dette i forskningsmæssigt øjemed. Endvidere er overførselsgrundlaget for overladelsen af data til Broad Institute en godkendt EU-standardkontrakt. AU har generelt et stort arbejde i gang med at sikre, at vi opfylder kravene i datasikkerhedsforordningen, som træder i kraft den 25. maj i år.

Dagbladet Politiken sætter i dagens udgave spørgsmålstegn ved, om Aarhus Universitet har gennemført en tilstrækkelig kontrol af datasikkerheden hos Broad Institute.

Hertil svarer universitetsdirektør Arnold Boon:

”Vores forskere har været derovre flere gange, og de har også eksplicit drøftet sikkerhed med instituttet. Men det er korrekt, at vi ikke har færdigudarbejdet nogen model for at kontrollere sikkerheden, eller hvordan vi indrapporterer det. Det er vi blevet opmærksomme på nu. Vi skal have lavet en formaliseret opfølgning på, hvordan Broad Institute arbejder med sikkerheden«, siger Arnold Boon.

»Vi er forpligtet til at leve op til lovgivningens krav. Hvis der er områder, hvor vi kan se, vi skal gøre det bedre, skal vi også gøre det«.

 

Yderligere oplysninger

  • Anders Correll, tlf 2899 2235
Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe, Offentligheden/Pressen, Health, Teknisk/administrativ medarbejder