Søg om midler til tværgående netværk

Forskere på AU kan nu søge om midler til etablering af nytænkende tværgående forskningsnetværk på universitetet. Fristen for ansøgning er 8. juni 2015 kl. 12.

17.04.2015 | Mette Helm

Har du en idé til et stærk, interdisciplinært forskningssamarbejde med kolleger på mindst et af universitetets øvrige fakulteter, kan du nu søge om midler til etablering af tværgående netværk. Foto: Colourbox.

Som et led i AU’s bestræbelser på at fremme interdisciplinært forskningssamarbejde har universitetet afsat en pulje på i alt 4 mio. kr. i 2015 og 2016 til finansiering af nytænkende tværgående forskningsnetværk. I denne ansøgningsrunde kan forskere søge om højst 150.000 kr. for 2015 og 250.000 kr. for 2016.

Netværkene, der skal fungere som platforme for tværfaglige projekter og aktiviteter, skal involvere mindst to fakulteter og have et klart potentiale til at kunne hjemtage eksterne bevillinger til forskning af høj kvalitet på området.

Deadline for indsendelse af ansøgninger er mandag d. 8. juni kl. 12.00. Ansøgningerne behandles i Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde torsdag d. 25. juni. Alle ansøgere informeres om bevillingerne i midten af juli, og netværkene kan derfor påbegynde arbejdet d. 1. august 2015.

Nyttige links:

Politik og strategi, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, AU Forskning og Eksterne Relationer, Administrativt, Ph.d.-studerende