Steen Harrit Jakobsen bliver ny stabschef i Universitetsledelsens Stab

Det er administrationschef på Health, Steen Harrit Jakobsen, som skal varetage posten som stabschef i Universitetsledelsens Stab efter Kirsten Jensen.   Steen Harrit Jakobsen tiltræder den 1. april efter aftale med Health-dekan.

04.12.2017 | Sys Christina Vestergaard

Foto: Lars Kruse, AU

Ansættelsesudvalget med rektor Brian Bech Nielsen i spidsen har valgt Steen Harrit Jakobsen som den kommende stabschef i Universitetsledelsens Stab. Steen Harrit Jakobsen har gennem sine seneste ansættelser oparbejdet erfaring med ledelse og udvikling af store organisationer. De seneste godt seks år har han været administrationschef på Health på Aarhus Universitet og havde der forinden været chefkonsulent i 4Improve A/S, kontorchef på Center for Kvalitetsudvikling Arbejdsgange og Logistik i Region Midtjylland samt kontorchef og specialkonsulent i Sundhedsministeriet.

”Steen Harrit Jakobsen har en solid ledelsestyngde og organisationserfaring, og han gjorde et rigtig godt indtryk på ansættelsesudvalget. Vores vurdering er, at han er den rigtige til jobbet som stabschef. Valget af Steen Harrit Jakobsen er truffet på baggrund af en grundig ansættelsesproces, som – vil jeg gerne understrege og kvittere for – tog sit afsæt i et stort og kvalificeret ansøgerfelt”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Steen Harrit Jakobsen ser frem til nye spændende opgaver på en arbejdsplads, som han er kommet til at holde meget af:

”Jeg glæder mig til at arbejde med den overordnede strategiske udvikling af universitetet og de politiske agendaer i sektoren. Jeg er utrolig glad for at være på Aarhus Universitet. Det er en spændende arbejdsplads og en fascinerende verden, og det har været fantastisk givende at have bidraget til universitetets udvikling gennem de seneste seks år. Jeg glæder mig til at fortsætte dette arbejde fra en ny platform”.

Som administrationschef på Health siden medio 2011 har Steen Harrit Jakobsen stået i spidsen for to store administrative forandringer. Den første var de ændringer i administrationen, som var resultatet af den faglige udviklingsproces, og senere de tilpasninger, som blev besluttet af universitetsledelsen på baggrund af den interne problemanalyse i 2013-2014. Steen Harrit Jakobsen var i øvrigt dengang administrationens repræsentant i den ekspertgruppe, som rektor havde nedsat til at identificere problemer i organisationen.

”Opgaven med at udvikle administrationen, så den bedst muligt understøtter fagmiljøerne, er kompleks og en konstant udfordring, fordi vilkårene for forskning og uddannelse bliver mødt af nye krav hele tiden. Det har været en krævende opgave på Health, men jeg har været enormt privilegeret. Man kan ikke gøre noget som leder alene. Det kræver et godt samarbejde med dygtige medarbejdere og det øvrige lederteam, og det privilegium har jeg haft på Health”, siger Steen Harrit Jakobsen.

Det var oprindeligt planlagt, at den nye stabschef skulle tiltræde den 1. januar, men efter aftale med dekan Lars Bo Nielsen på Health og nuværende stabschef Kirsten Jensen har man valgt at udskyde Steen Harrit Jakobsens tiltrædelse til 1. april.

”Det giver Health mulighed for at finde en ny administrationschef og lave en god overgang både på fakultetet og i Universitetsledelsens Stab. Det er en mulighed, fordi Steen Harrit Jakobsen kommer fra egne rækker, og takket være Kirsten Jensens indvilgelse i at fortsætte i stillingen tre måneder længere. Det ser jeg som en meget fin løsning”, forklarer Brian Bech Nielsen.

Kirsten Jensen har valgt ikke at forlænge sin kontrakt som stabschef for at prøve kræfter med nye opgaver. Fra den 1. april vil Kirsten Jensen varetage strategiske opgaver for universitetsledelsen blandt andet med at styrke erhvervssamarbejdet.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab, Videnskabelig medarbejder, Enhedsadministration, Health, Teknisk/administrativ medarbejder