Stem til universitetsvalget i dag

Brug din stemmeret og få indflydelse på, hvem der skal sidde i studienævn og Ph.d.-udvalg. Du kan stemme nu og frem til torsdag den 16. november kl. 16.00.

09.11.2017 | Louise Asmund-Hjorth

Har du tænkt på, hvilke fordele der er ved at deltage aktivt i universitetsvalget og sætte dit kryds ved en god kandidat? I år kan du som VIP’er stemme til studienævn og Ph.d-udvalg.

Find din kandidat i oversigten på valg-hjemmesiden

Sådan stemmer du

Du kan stemme elektronisk i valgperioden den 13. november kl. 9.00 til 16. november kl. 16.00. Start med at logge ind på Selvbetjeningen (mit.au.dk). Valgresultatet vil blive offentliggjort mandag den 20. november på au.dk/valg.

Klik her og stem

De gør en forskel

Det er vigtige emner, som bliver drøftet i de forskellige råd, nævn og udvalg. I studienævnene udarbejder de fx forslag til studieordninger, sikrer at der bliver fulgt op på evalueringen af undervisningen og godkender eksamensplaner. Og i Ph.d.-udvalgene arbejder de bl.a. med udbuddet af ph.d.-kurser og evaluering af vejledningsindsatsen.

Læs mere om de forskellige råd, nævn og udvalg på valghjemmesiden

Vil du vide mere?

Gå ind på hjemmesiden au.dk/valg

Kontakt valgsekretariatet på valg@au.dk eller 8715 3325, hvis du har spørgsmål

Politik og strategi, Forskning, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Health