Talentudvikling med projekt Forskerspirer

Projekt Forskerspirer 2016 er skudt i gang. 240 gymnasieelever mødtes i weekenden til det første af to møder. Projektet er et tværgående talentudviklingsprogram, som tilbydes til alle gymnasier i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

14.04.2016 | Signe Opstrup

Årets 240 forskerspirer går nu i gang med at kontakte forskere på alle landets universiteter.

Projekt Forskerspirer er et landsdækkende tilbud til elever på de fire gymnasiale ungdomsuddannelser hf, hhx, htx og stx. Deltagerne får mulighed for at fordybe sig i et emne inden for kategorierne: HUM, NAT, SAMF og SUND og udarbejde forslag til et forskningsprojekt. På landsplan er halvfems gymnasier repræsenteret, og årets forskerspirer har allerede nu indsendt deres ideer til, hvilke projekter de skal arbejde med i de kommende måneder.

Forskerkontakter på AU

Som en del af forskningsprocessen skal spirerne selv finde en forskerkontakt, der kan hjælpe dem med at kvalificere deres forskningsprojekt og idé. I tiden op til 20. juni tager eleverne kontakt til forskere på alle landets universiteter herunder også fra Aarhus Universitet.

Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, forklarer:

”Som samarbejdspartner i projektet er vi glade for, at forskerne vælger at bruge tid på at støtte spirerne.”

Talentudvikling for elever, der brænder for et særligt emne

I løbet af 10 måneder lærer forskerspirerne, hvordan det er at arbejde som forsker. De møder ligesindede og kan inspirere hinanden på kryds og tværs. Desuden får den enkelte mulighed for at fordybe sig på et felt, som vedkommende brænder for.

”Jeg ser gode muligheder for, at den proces spirerne gennemgår, kan booste deres talent og give dem mere mod på og lyst til at læse på universitetet,” siger prorektor Berit Eika.

Netværk på tværs

Undervejs i forskerspirerforløbet mødes alle spirerne til to fælles arrangementer, så de kan danne netværk på tværs af gymnasierne. Det første af disse er netop afholdt i København og i september mødes alle igen – denne gang i Aarhus. Til møderne stifter forskerspirerne bekendtskab med universitetet og med forskning og den akademiske verden. Aarhus Universitet er desuden vært for et særarrangement for jyske og fynske spirer i maj.

Finale i november

Projektet Forskerspirer kører i 10 måneder og slutter med en finale i november. Her kåres de bedste projekter, og vinderne modtager 20.000 kr. samt muligheden for at gennemføre deres egne forskerprojekter.

Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Ministeriet for Børn, Ligestilling og Undervisning finansierer i fællesskab projektet, der er forankret på Københavns Universitet. Aarhus Universitet er samarbejdspartner.

Yderligere oplysninger

  • Har du spørgsmål, kan du kontakte koordinator for projekt Forskerspirer på Aarhus Universitet, Julie Østergaard jmwo@au.dk.
  • Læs mere om Projekt Forskerspirer.
  • Koordinator for projekt Forskerspirer på Københavns Universitet er Marianne Bjerregaard mabj@adm.ku.dk
Samarbejde, Alle grupper, Studier, Aarhus Universitet, Uddannelse