Valget er dit! Stem til universitetsvalget i dag

Brug din stemmeret og få indflydelse på hvilke kandidater, der skal sidde i dit lokale studienævn, akademiske råd, ph.d.-udvalg og i universitetets bestyrelse. Du kan stemme nu og frem til torsdag den 16. november kl. 16.00.

09.11.2017 | Louise Asmund-Hjorth

Har du tænkt på, hvilke fordele der er ved at deltage aktivt i universitetsvalget og sætte dit kryds ved en god kandidat? Når du sætter dit kryds, peger du samtidig på den kandidat, som skal repræsentere dig og dine interesser i fx dit studienævn. I år kan du som studerende stemme til AU's bestyrelse, akademiske råd og studienævn. Ph.d.-studerende kan desuden stemme til Ph.d.-udvalg.

Find din kandidat i oversigten på valg-hjemmesiden

Læs om de studenterpolitiske organisationer, der opstiller kandidater

Sådan stemmer du

Du kan stemme elektronisk i valgperioden den 13. november kl. 9.00 til 16. november kl. 16.00. Start med at logge ind på Selvbetjeningen (mit.au.dk). Valgresultatet vil blive offentliggjort mandag den 20. november på au.dk/valg.

Klik her og stem

De gør en forskel

Det er vigtige emner, som bliver drøftet i de forskellige råd, nævn og udvalg. I studienævnene udarbejder de fx forslag til studieordninger, sikrer at der bliver fulgt op på evalueringen af undervisningen og godkender eksamensplaner. Og på dagsordenen til bestyrelsesmøderne er fx universitetets budget og strategi og de generelle udviklingstendenser i uddannelsespolitik.

Læs mere om de forskellige råd, nævn og udvalg på valghjemmesiden

Vil du vide mere?

Gå ind på hjemmesiden au.dk/valg

Kontakt valgsekretariatet på valg@au.dk eller 8715 3325, hvis du har spørgsmål

Politik og strategi, Administration (Faglighed), Ph.d.-studerende, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Talentudvikling, Studerende