Workshop

AUGUST-gruppen på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, inviterer hermed alle interesserede til symposium og workshop om systematiske reviews og meta-analyser af dyreforsøg.

20.03.2017 | Gregers Wegener

Dato fre 07 apr
Tid 08:30 17:00
Sted Store it-lab, Victor Albeck Building, Bldg. 1265, Vennelyst Boulevard, 8000 Aarhus C
Tilmelding er lukket

AUGUST-gruppen på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, inviterer hermed alle interesserede til symposium og workshop om systematiske reviews og meta-analyser af dyreforsøg.
Formålet er at lære forskere at udføre en systematisk gennemgang af litteraturen inden for præklinisk videnskab med henblik på at øge forskningskvaliteten på et område, hvor mange dyrestudier kritiseres for at være så mangelfulde, at de kun vanskeligt kan anvendes i videre undersøgelser.
AUGUST fokuserer, i tråd med de  videnskabelige miljøer over hele kloden, på dyreforskning af høj kvalitet, adfærdskodeks, etik og 3R samt muligheden for at overføre forskningsresultater til den kliniske medicin.
Det videnskabelige program består af en hel dags symposium og en hel dag med workshop, og deltagelse er gratis, dog med et begrænset antal pladser, der fordeles efter ’først til mølle’.
For tilmelding og yderligere information: http://august.au.dk/august-symposium-2017/

Møde, Offentligheden/Pressen, Institut for Klinisk Medicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Videnskabelig medarbejder