Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet udnævner kursuslederprofessorer

Seks kursuslederprofessorer er blevet udnævnt på Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin. De nye kursusledere skal være med til at sikre og udvikle lægeuddannelsen.

23.04.2013 | HELLE HORSKJÆR HANSEN

Undervisningen på lægeuddannelsen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og klinikophold. De nye kursuslederprofessorer skal være med til at sikre, at studieordningens formål bliver realiseret.

Undervisningen på lægeuddannelsen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og klinikophold. De nye kursuslederprofessorer skal være med til at sikre, at studieordningens formål bliver realiseret.

For første gang ansætter Health på Aarhus Universitet kursuslederprofessorater. Det sker som en del af den nye studieordning på lægeuddannelsen. 

Kursuslederprofessorerne skal stå for de specifikke kurser, som er i studieordningen.  
I den nye studieordning er der på kandidatdelen seks tværgående hovedkurser, som er inflammation, abdomen, hjerte-lunge-kar, hoved-neuro, familie-samfund og akut-kronisk. Hertil kommer et psykiatrikursus, et valgfrit kursus, kandidatspecialet samt professionssporet.

De nye kursuslederprofessorer får til ansvar at videreudvikle kandidatdelen af lægeuddannelsen i samarbejde med studieleder, institutleder, lærestolsprofessorer og eksterne kliniske lektorer. De skal sammen sikre, at studieordningens formål bliver ført ud i livet – kursuslederprofessorerne skal organisere og udvikle klinisk praktik, koordinere eksaminer efter hvert kursus og udvikle pædagogiske metoder.

Indtil videre er fem kursuslederprofessorer blevet udnævnt.

Jesper Stentoft: Kursusleder for inflammation. Han skal især forske inden for undervisningsmetoder og evaluering. Jesper Stentoft er speciallæge i blodsygdomme og interne medicinske sygdomme. Han har gennemgået kurser i undervisning af voksne og har som klinisk postgraduat lektor været engageret i speciallægeuddannelse sideløbende med sit lægearbejde.

Anders Bonde Jensen: Kursusleder for abdomen-semestret. Hans forskning har dels været inden for psykiske og sociale problemstillinger hos kræftpatienter, især omkring følger af kræftbehandlingen, og hvilke behov patienterne har for støtte efter. Dels palliativ behandling af kræftpatienter med fokus på, hvordan organiseringen af behandlingen kan gøres bedre. 

Henning Mølgaard: Kursusleder for hjerte-lunge-kar. Henning Mølgaard er klinisk professor og overlæge på hjerteafdelingen. Han arbejder også som transplantationslæge. Henning Mølgaards forskning har blandt andet vist, at meget stressede menneskers hjerte banker på en anderledes måde end hos ikke-stressede. Er kroppen og sindet i balance, er der stor variation i pulsen fra slag til slag og over en dag, og der er mange forskellige melodier i rytmen, mens stressede mennesker har den samme variationsløse, lidt høje pulsrytme hele tiden.

Ulla Breth Knudsen: Kursusleder for familie-samfund. Fokus for hendes forskning er endometriose og svangerskabsforgiftning. Hun undersøger blandt andet, hvorfor nogle kvinder får endometriose og andre ikke, hvilke faktorer der kan være årsag til endometriose, og om eksempelvis kost kan betyde noget for det. Inden for svangerskabsforgiftning undersøger Ulla Breth Knudsen sygdomsmekanismerne og eventuelle senfølger.

Torben Bæk Hansen: Kursusleder for akut-kronisk semesteret på kandidatdelen af lægestudiet. Hans kliniske hovedforskningsområde er håndkirurgi, herunder specielt kunstige led ved rodleddet af tommelen. Desuden beskæftiger Torben Bæk Hansen sig også med hurtig rehabilitering, såkaldt fast track-forløb, når en kunstig hofte

Alle grupper, Navnenyt, Sundhed og sygdom, Health