Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nat og Tech flytter alligevel ikke til Kasernen

En plan om at flytte en række faglige aktiviteter samt det fælles administrationscenter for Nat og Tech til Kasernen i Aarhus må droppes. Det er ikke økonomisk muligt at fastholde planen. Arts kigger nu på sin plan ift. Katrinebjerg, hvor man skulle have samlet en del af sine aktiviteter.

27.04.2021 | Signe Opstrup

Planerne for Kasernen på Langelandsgade må ændres. Fotograf: Lars Kruse

Planen var, at Nat og Tech skulle etablere undervisningsaktiviteter og flytte det fælles administrationscenter fra Universitetsparken til Kasernen på Langelandsgade i Aarhus. Det var et led i Aarhus Universitets plan for campusudviklingen, som blev vedtaget sidste år. Dermed ville der blive frigjort kvadratmeter til faglige aktiviteter i Universitetsparken, mens de to fakulteters administration stadig ville være i umiddelbar nærhed af en stor del af fakulteternes faglige aktiviteter.

Nat og Tech har imidlertid måttet sande, at de to fakulteter ikke har det nødvendige økonomiske grundlag for at indfri planen om ekstra kvadratmeter på Kasernen. Det står klart efter den nøjere gennemgang af universitetets økonomi tidligere på året, herunder særligt økonomiske udfordringer på Tech. Her er der en besparelsesproces i gang. Og derudover er der behov for, at Nat er påpasselig med at holde huslejeudgifter nede.

Læs nyhed fra AU's bestyrelse vedrørende Tech's økonomi

Handle rettidigt

Den anden del af planen var, at Arts skulle fraflytte Kasernen og rykke ind i nye faciliteter på Katrinebjerg, hvor Arts ville samle sine aktiviteter fra fire forskellige steder i én ny bygning. For at udligne en højere husleje for Arts på Katrinebjerg var det en del af planen, at Nat og Tech skulle bidrage til Arts’ øgede omkostninger. Det er også den del af planen, de to fakulteter ikke længere ser sig i stand til at indfri.

”Der blev tidligere i år vedtaget en økonomisk genopretning af Techs økonomi, og den indeholder bl.a. besparelser på bygningsomkostningerne, brug af egenkapitalen og nedsættelse af tempoet i indfasningen af ingeniørsatsningen. Og Nat bliver desuden nødt til at være meget tilbageholdende i forhold til sine huslejeomkostninger. De to fakulteter vurderer derfor, at det ikke længere er økonomisk muligt at realisere planen om at etablere undervisningsaktiviteter samt flytte administrationscenteret for de to fakulteter til Kasernen,” forklarer administrationschef Niels Damgaard Hansen, Natural Sciences og Technical Sciences.

De to dekaner på Nat og Tech er meget bevidste om, at det sætter Arts i en ny og uventet situation, hvor Arts bliver nødt til at genoverveje sin samlede plan i forhold til Katrinebjerg.

”Det er meget beklageligt, at vi ikke kan indfri den vedtagne bygningsrokade. Det er først her i begyndelsen af året, at vi fik overblik, og på den baggrund kan vi ikke økonomisk forsvare flytningen,” lyder det fra de to dekaner fra henholdsvis Nat og Tech, Kristian Pedersen og Eskild Holm Nielsen.

Uformindskede ambitioner hos Arts

Den nye situation ærgrer Arts-dekan Johnny Laursen, som især er ked af, at det store arbejde, som studerende og medarbejdere på Institut for Kommunikation og Kultur har lagt i visionsarbejdet for Katrinebjerg, går en usikker fremtid i møde:

”Vi står nu i en helt åben situation. Vi må undersøge mulighederne en gang til. Vi må under alle omstændigheder også finde en ny plan for vore nuværende aktiviteter på Katrinebjerg. Vi må tage den tid, der skal til; også for at sikre en tæt dialog med instituttet.”

Johnny Laursen fremhæver, at Arts i de kommende drøftelser vil tage afsæt i fakultetets ambitioner på it-området:

”Vores ambitioner om at styrke samarbejdet på it-området med Nat og Tech i forhold til de faglige miljøer på Katrinebjerg er uformindskede. Jeg glæder mig til at fortsætte dialogen med bl.a. Computer Science og med mine dekankolleger om visionerne for Katrinebjergområdet, som bl.a. rummer et af landets stærkeste miljøer for IT og digitale teknologier”, udtaler Johnny Laursen.

Stort fokus på udvikling af ingeniøraktiviteter

Nat og Tech skal nu i gang med at lægge en ny plan for, hvor de administrative funktioner skal have til huse fremadrettet. I forhold til de faglige aktiviteter vil der fortsat være stort fokus på bl.a. udviklingen af ingeniøraktiviteterne i Forskerparken og på Katrinebjerg, hvor ingeniøraktiviteter rykker ind i de bygninger, som AU IT fraflytter i 2022, når de flytter over i Universitetsbyen. Desuden vil aktiviteterne fra Kalø og Silkeborg samt udvalgte aktiviteter fra Foulum blive samlet i Universitetsparken primo 2022.

Helhedsplan for Katrinebjerg på vej

I samarbejde med Forskningsfondens Ejendomsselskab AS (FEAS), der lejer bygningerne ud til AU, vil universitetet inden sommerferien udarbejde en helhedsplan for AU’s aktiviteter på Katrinebjerg for at sikre en god og sammenhængende udvikling af området. Alle tre dekaner indgår i en Katrinebjerg-styregruppe om denne udvikling.

Yderligere oplysninger

Læs nyhed fra Arts: Ændret situation i forhold til fremtidige campusplaner

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet