Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyhedsbrev 79 for november 2017

Kære alle Hermed sidste nyt

30.11.2017 | Thomas G. Jensen

Instituttets økonomi

Vi arbejder stadig på instituttets økonomiske udfordringer, der især skyldes udsigten til stigende husleje og fald i uddannelsesindtægterne.

 

Byggeri

Det bedste estimat er nu at Skou-bygningen er klar til indflytning september 2018.

 

Husmøder december 2017

Der afholdes husmøder i december på følgende datoer: 

5. december kl 9, 1160- og 1180-komplekserne, kaffestuen i 1160

8. december kl 9, Bartholin, Auditoriet

13. december kl 9:30 1170-komplekset, kaffestuen

14. december kl 9:30 1230- komplekset, kaffestuen

 

Valg til instituttets arbejdsmiljø-organisation

Der afholdes ordinært valg til instituttets arbejdsmiljø-organisation (AMO) efter denne overordnede tidsplan:

6. december-8. januar: Opstillingsperiode for kandidater til valg til AMO

Der vil primo december blive udsendt yderligere information om opstilling til valget mv.

 

Overførselsmulighed på annuum

For at begrænse omfanget af omposteringer i december, kan der ’overføres’ op til 5.000 kr. på annuum fra 2017 til 2018.

 

Rejseafregninger

Hvis I har brug for hjælp til AURUS kan I fremover skrive til adressen aurus@biomed.au.dk. På den måde har sekretariatet mulighed for at fordele opgaverne og sikre en smidig sagsbehandling.

 

Korrekte oplysninger i Pure

Vi oplever, at mange medarbejdere har mangelfulde eller forældede kontaktoplysninger i PURE. PURE-siderne er oftest det første søgeresultat i Google, hvis man søger på en AU-medarbejders navn, og derfor er det vigtigt både internt og eksternt, at oplysningerne er fyldestgørende. Derudover er det et krav til alle medarbejdere på Aarhus Universitet, at de sørger for, at deres kontaktoplysninger er korrekte.

Du har selv adgang til at ændre dit navn i systemet, men resten af kontaktoplysningerne skal persondataredaktøren rette for dig. Det gælder: titel, enhed, adresse, mail og (mobil)telefonnummer.

Meld derfor evt. rettelser ind til dit lokale sekretariat. Hvis dit foto i PURE trænger til en opdatering, kan du benytte dig af det faste tilbud om personalefotografering den første tirsdag i hver måned: http://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/foto/.

 

Postdoc-muligheder på Stanford

NovoNordisk fonden støtter postdoc ophold på Stanford for kandidater, der er max 5 år efter PhD. Ansøgningsfrist: 6. februar 2018. Se nærmere her:

http://novonordiskfonden.dk/da/content/visiting-scholar-fellowships-stanford-bio-x

 

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris 2018

Indstillinger skal sendes til fakultetssekretariatet (ha@au.dk) senest den 8. januar 2018. Indstillingen må maks. fylde 5 sider, inkl. begrundelse, CV samt publikationsliste. 

 

Holst-Knudsens Videnskabspris 

Der efterlyses kandidater. Prisen er inddelt i to uddelinger på hver 100.000 kroner:

  • • 100.000 kroner uddeles som hædersgave til en dansk forsker, fortrinsvis en forsker, der arbejder eller har arbejdet i tilknytning til Aarhus Universitet.
  • • 100.000 kroner uddeles som hædersgave til en forsker, der arbejder ved en udenlandsk forskningsinstitution, men som er uddannet fra Aarhus Universitet.

  Indstillinger skal sendes til fakultetssekretariatet (ha@au.dk) senest den 8. januar 2018. 

 

Ph.d.- priser 

Der efterlyses kandidater til Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.- pris. Fonden vil i 2018 uddele 5 priser på hver 50.000 kr. Prisen tildeles for særligt fremragende ph.d.-projekter ved Aarhus Universitet. De, der kan komme i betragtning, er ph.d.er der har fået tildelt ph.d.-graden i 2017, og ph.d.er der har indleveret i 2017 og får tildelt graden senest 1. februar 2018. Motiverede forslag og bør omfatte: Navn, kontaktoplysninger, indskrivningsdato, Dato for tildeling af graden, Relevante aktiviteter (evt. med henvisning til vedlagt CV), referencer til den studerendes publicerede eller accepterede artikler, præsentationer ved internationale konferencer (titel og art), andet, herunder ophold ved udenlandske forskningsinstitutioner, En vurdering af den studerendes ph.d.-forløb. Forslag skal være på maksimalt 5 A4-sider inklusiv CV, publikationsliste mv. og i én PDF-fil. Forslag fremsendes samlet for instituttet til rådgiver Tanja Hansen (tanja.hansen@au.dk) senest mandag den 29. januar 2018. Forslag fra instituttet sendes til Thomas G. Jensen senest 26. januar.

 

Rejselegater til studerende

I forbindelse årsfesten udnævnes fire modtagere af et rejselegat a 25.000 kr fra ”Dronning Margrethe den II’s rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet”. Der efterlyses indstillinger til dette legat. Kandidaterne til prisen skal være studerende på enten bachelor- eller kandidatniveau. Deadline 8. januar 2018.

 

Marie S Curie Master class

Invitationerne til næste års Marie S Curie Master class kommer snart ud og der er mulighed for at lære programmet nærmere at kende d. 18. december, hvor UFM fejrer programmets 20 års jubilæum med et arrangement som de har valgt at ligge på AU i anledning af at Aarhus er Europæisk kulturhovedstad i år. Invitationen kan findes her https://ufm.dk/en/newsroom/calendar/2017/msca-20th-anniversary

 

Husk introduktionen af nye medarbejdere

Det er den nærmeste leder, der har ansvaret for at give nye medarbejdere den bedste introduktion på Aarhus Universitet. Du kan få gode råd til hvordan du gør på denne side: http://biomed.medarbejdere.au.dk/hr-loen-ferie-og-fravaer/ny-medarbejder-new-employee/

AIAS-COFUND II Fellowship

AIAS har opslået AIAS-COFUND II Marie Curie fellowships. Ansøgningsdeadline 24. januar 2018. Nærmere info:

www.aias.au.dk

http://aias.au.dk/aias-fellowships/aias-cofund-fellowships/

 

Jens Christian Skou-fellowships fra AIAS for AU ansatte

Nærmere info: http://aias.au.dk/aias-fellowships/jens-christian-skou-fellowships/. Deadline 2. Februar 2018. 

 

NNF Synergi programmet

Der kan søges om 15 mio til interdisciplinær forskning. Frist 6. Februar 2018. Mere info: Se fondens hjemmeside.

 

NNF Challenge Programmet

Der kan søges om op til. 60 mio. Temaer i 2018: Proteinkemi, ikke-alkoholisk Steatohepatitis og fedmeforskning på celleniveau. Ansøgningsfrist 25. januar 2018. Mere info: Se fondens hjemmeside.

 

Innovationsfonden: Bedre sundhed og klinisk forskning

Deadline 20. februar 2018. Tjek evt. fondens hjemmeside.

 

Lundbeckfonden Fellow (10 mio)

Deadline 21. december 2017. Tjek evt. fondens hjemmeside.

 

Referat fra sidste møde i institutforum den 21. september 2017 kan ses her

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/institutforum-referater/referater-2017/moede-21-09-2017/

 

Referat af sidste møde i samarbejdsudvalget (LSU) den 28. september 2017 kan ses her

http://biomed.medarbejdere.au.dk/organisation/moedefora-og-referater/samarbejdsudvalg-referater/referater-2017/moede-28-09-2017/

 

Med venlig hilsen

 

Thomas G. Jensen

 

 

 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Institut for Biomedicin, Institut for Biomedicin