Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Særlig indsats for god omgangstone på AU

Det kommende halve år er der særligt fokus på ”den gode omgangstone” på Aarhus Universitet. Som et led i den indsats er ledere, medlemmer af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisationen inviteret til at deltage i workshops om, hvordan de kan gå i spidsen for at fremme god omgangstone.

22.11.2017 | Louise Asmund-Hjorth

Foto: Maria Randima Sørensen

Frem til foråret 2018 vil det blive rettet opmærksomhed på, hvordan den gode omgangstone trives på Aarhus Universitet. Universitetets ledere har ansvaret for dette og har derfor sammen med medlemmer af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisationen fået tilbud om at deltage i en ’god omgangstone-workshop’, arrangeret af HR. Her får de mulighed for at arbejde med konkrete værktøjer, metoder og viden, som de kan tage afsæt i, når de lokalt arbejder med ”den gode omgangstone.

Opfølgning på den psykiske arbejdspladsvurdering

Den psykiske arbejdspladsvurdering i 2016 viste, at omgangstonen nogle steder på universitetet blev oplevet som hård. Derfor igangsatte rektor Brian Bech Nielsen sammen med HAMU og HSU en fælles indsats for at højne den gode omgangstone på de fire fakulteter og i enhedsadministrationen. Nogle steder kan der stadig være behov for at arbejde mere systematisk med at opnå en bedre omgangstone, mens andre har iværksat tiltag umiddelbart efter APV’en. Uanset hvor langt man er, er det vigtigt, at alle, ledere som medarbejdere, forholder sig til det fælles indsatsområde og prioriterer et kontinuerligt fokus på omgangstonen.

Medio 2018 runder universitetsledelsen den samlede indsats endeligt af.

Læs om halvdagsworkshoppen ’God omgangstone’, der afholdes næste gang den 6. december.

Yderligere oplysninger om god omgangstone: AU HR, Organisations- og Kompetenceudvikling, kompetenceudvikling@au.dk, tlf.: 8715 3386.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet