Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Visionsproces for IO og SKT er midtvejs

Inspirationsmøder, studietur til Göteborg og en ’skrive-camp’ er bestanddele på vejen mod at beskrive en vision for en fusion af de tandfaglige enheder.

28.09.2015 | Henriette Stevnhøj

Ved fire inspirationsmøder i september kom ledere, studerende og medarbejdere med inputs til en kommende vision for en fusion af SKT og IO.

Det er et usædvanligt travlt efterår for ledere, medarbejdere og studerende ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Tandteknikere (SKT) og Institut for Odontologi (IO). Ved siden af semesterstart, undervisning og forskning deltager begge enheder i opgaven med at formulere en fælles vision for en fusion af skolen og instituttet.

Visionsprocessen blev sat i gang efter AU-bestyrelsesmødet i juni i år, hvor dekan Allan Flyvbjerg fik et ’betinget ja’ til en fusion af de to enheder, mod at forslaget skulle beskrives nærmere. I de første uger af september blev der afviklet fire inspirationsmøder med ledere, medarbejdere og studerende fra begge enheder for at sætte ord på blandt andet styrker og udfordringer ved et fælles institut.

Midt i september drog en delegation på studietur til Göteborg Universitet for at besøge Institutionen för Odontologien. Det svenske institut gennemførte i 2006 en organisationsændring, hvor tandlægeuddannelsen blev lagt sammen med de svenske versioner af tandplejer- og tandteknikeruddannelserne. Siden har instituttet dannet rammen om en fælles vision, hvor fokus er at undervise og arbejde sammen om at tilbyde borgerne den bedst mulige mundsundhed samt behandling af mundhule- og tandsygdomme.

Dekanen hylder dialogen

Næste step er en ’skrive-camp’, hvor ledere fra de to enheder skal udforme det første udkast til en vision. I skriveprocessen vil høringssvarene fra processens start, de mange inputs fra inspirationsmøderne og indtryk fra besøget ved Göteborg Universitet blive inddraget.

For Allan Flyvbjerg har processen vist, at dialogen er meget væsentlig.

”Jeg har haft lejlighed til at tale med mange medarbejdere og studerende, som alle har haft meget konstruktive bidrag og synspunkter om en fremtidig konstruktion. Det har været utroligt inspirerende at lytte til deres store indsigt i området. Det giver os et godt afsæt for at arbejde med en realistisk beskrivelse af et samlet institut med respekt for hinandens arbejdsområder og kompetencer”, siger Allan Flyvbjerg.

Medarbejderne får lejlighed til at møde Allan Flyvbjerg ved et fællesmøde for de to enheder tirsdag den 6. oktober. Her vil dekanen fortælle om processen indtil videre og invitere til dialog om visionsarbejdet.

Beskrivelsen af visionen vil blive behandlet på bestyrelsens møde i december. 


Du kan finde mere information om visionsforberedelserne på denne hjemmeside

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Odontologi