Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tema: Alderdom
under forandring

Der bliver flere og flere ældre i samfundet. Men frem

for at tale om ældrebyrde skal vi måske til at tale om ældrestyrke

– og forskerne er på vej med nye løsninger på udfordringerne i et aldrende samfund

Artikler

Video

Ud med gule lapper - ind med ny teknologi

Moderne velfærdsteknologi rykker med stor hast ud i plejesektoren. Flere af de nye teknologier har deres udspring i forskningsmiljøet på Aarhus Universitet

Flere ældre - vil der være hænder nok?

Hvordan vil de demografiske forandringer påvirke det danske arbejdsmarked? Store generationer nærmer sig tilbagetrækningsalderen og hvordan skal arbejdsmarkedet tilpasse sig til denne situation? 

Forskningsvinkler på det aldrende samfund

Kroppens biologiske alder
Lektor Peter Kristensen
Institut for Ingeniørvidenskab
8715 5468 /2036 9097
pk@eng.au.dk

Print af kirurgiske implantater
Lektor Jens Vinge Nygaard,
Institut for Ingeniørvidenskab
4189 3170
jvn@iha.dk

Telemedicin og patientinddragelse
Lektor Finn Olesen
Informationsvidenskab, Institut for Æstetik og Kommunikation
8716 1992
imvfho@hum.au.dk

Design af telemedicin
Morten Kyng
Forskningschef, Center for Pervasive Healthcare, Aarhus Universitet
2026 9911
mkyng@cs.au.dk

Skræddersyet behandling
Professor Torben Ørntoft
Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital; Molekylærmedicinsk Afdeling
2819 2680
orntoft@ki.au.dk

Fremskrivning af dødelighed
Post.doc. Malene Kallestrup-Lamb
School of Business and Social Sciences
Institut for Økonomi - CREATES - Center for Research in Econometric Analysis of Time Series
8716 5547
mkallestrup@econ.au.dk

 

De nye ældre

Forskningsgruppeleder Karen Munk
Center for Sundhed, Menneske, Kultur
Institut for Kultur og Samfund 
8716 2247 / 2012 7996
filkpm@cas.au.dk 

Forskningsgruppen ”The Ageing Society Research Group” vil i første omgang koncentrere sig om forholdet imellem de ældre og yngre generationer fra forskellige videnskabelige synsvinkler på baggrund af de problematikker, der er ridset op her.

Gruppen består af følgende gruppemedlemmer og forskningsmæssige områder:

Kulturelle generationsforskelle 
Lektor i antropologi Marie Konge Nielsen
(i samarbejde med Karen Munk)
8716 5774 / 2256 9060  
etnomkn@hum.au.dk 

Retfærdighed og prioritering af velfærdsydelser
Lektor i filosofi Keld Thorgård 
8716 2246 
filkt@cas.au.dk

Bioteknologi og aldring: et moderne oprør mod den aldrende krop?
Lektor i Medicinsk filosofi Karin Christiansen
8716 2276 
filkc@cas.au.dk

Aldring, stat, borger og samfund
Lektor i filosofi Morten Raffnsøe-Møller
8716 2262 
filraf@cas.au.dk 
(pt. på orlov fra gruppen)

Det aldrende samfunds pædagogiseringstendens
Lektor Tine Fristrup
8716 3601
tifr@dpu.dk