Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tema: Biodiversitet

Til kamp for naturen

Vild natur er i krise. Men hvad gør vi, og hvornår skal vi blande os?

Læs også...

Tema om vilde dyr

Ekspertliste

Større biologisk mangfoldighed, genoprettelse af tabt natur

Jens-Christian Svenning, professor, Institut for Bioscience
svenning@bios.au.dk, 2899 2304


Biodiversitet, projekt BIOWIDE, Citizen Science, medforfatter til Den danske rødliste

Rasmus Ejrnæs, seniorforsker, Institut for Bioscience
rasmus@bios.au.dk, 2020 5829


Biodiversitet, projekt Biodiversitet Nu, Citizen Science

Bettina Nygaard, seniorrådgiver, Institut for Bioscience
bny@bios.au.dk, 2511 8579


Marin biodiversitet

Jørgen L. S. Hansen, seniorforsker, Institut for Bioscience
Joh@bios.au.dk, 8715 8574


Populationsøkologi, vandfugle og adaptiv forvaltning

Jesper Madsen, professor dr. scient., Institut for Bioscience
jm@bios.au.dk, 2944 0204


Biodiversitet i haven

Lars Kjerulf Petersen, seniorforsker, Institut for Miljøvidenskab
lkp@envs.au.dk, 8715 8575


Klimatilpasning og biodiversitet, borgerinddragelse i Lystrup

Marianne Zandersen, seniorforsker, Institut for Miljøvidenskab
mz@envs.au.dk, 2242 2927 eller 8715 8728


Antropologi, mennesker og natur, antropocæn tidsalder

Nils Ole Bubandt, professor, Institut for Kultur og Samfund
bubandt@cas.au.dk, 6094 0266


Biodiversitet og den politiske dagsorden

Christoffer Green-Pedersen, professor på Institut på Statskundskab
cgp@ps.au.dk, 8716 5692


Natur som begreb

Hans Fink, Institut for Kultur og Samfund
filhf@cas.au.dk, 8716 2292