Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Årets MUS er i gang

I efteråret 2016 holdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Aarhus Universitet.

14.10.2016 | Signe Opstrup

Foto: Lars Kruse

MUS er en årlig udviklingssamtale, hvor du som medarbejder får en anledning til at tale mere struktureret med din nærmeste leder om opgaver, trivsel, arbejdsglæde og fremtidige mål.

Samtalen er også en oplagt anledning til at drøfte dine behov ift. kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling dækker over alle de aktiviteter, som udvikler og vedligeholder den enkelte medarbejders kvalifikationer og færdigheder i forhold til aktuelle og kommende udfordringer i det daglige arbejde.

Læs mere om kompetenceudvikling på universitetet i AU’s ’Rammer og principper for kompetenceudvikling’, som er besluttet af HSU i april 2016.

Yderligere oplysninger

AU’s MUS-koncept indeholder samtaleguides og vejledninger til alle medarbejdergrupper og findes både på dansk og engelsk. Læs mere på au.dk/mus.

Fakta om MUS og kompetenceudvikling på AU

  • På statslige arbejdspladser er MUS en lovpligtig, årlig udviklingssamtale mellem medarbejder og leder.
  • Formålet med MUS er at give leder og medarbejder mulighed for en dialog om fremtidige mål, opgaver, trivsel - og ikke mindst kompetenceudvikling.
  • MUS er både en samtale om medarbejderens personlige og faglige udvikling samt et strategisk ledelsesværktøj, der er med til at sikre, at medarbejderen har de nødvendige kompetencer til at kunne bidrage til opfyldelse af fremtidige mål og krav.
  • Kompetenceudvikling på Aarhus Universitet er udviklingen af forskningsmæssige kompetencer, pædagogiske kompetencer, generelle/sidekompetencer, administrative kompetencer samt ledelseskompetencer og foregår på mange niveauer og med meget forskelligt indhold og perspektiv.
Administrativt, Alle grupper, Alle AU-enheder, Enhedsadministration