Aarhus Universitet ruster landets gymnasieelever til kommunalvalg med live streaming

Om kort tid debuterer mange af landets unge i stemmeboksen. Når Aarhus Universitet 9. november for første gang live streamer en forelæsning målrettet alle landets gymnasier, er temaet kommunalvalg, og forhåbentlig kan det inspirere flere unge til at deltage i valget. Omkring 3.400 gymnasieelever fordelt over det meste af landet, er tilmeldt.

09.11.2017 | Camilla Schrøder

Omkring 3.400 gymnasieelever fordelt over det meste af landet, er tilmeldt Aarhus Universitets live streaming af en forelæsning om kommunalvalg. Foto: Melissa Bach Yildirim, AU Foto

450 gymnasieelever var mødt op til forelæsningen i S-bygningen. Foto: Melissa Bach Yildirim

Professor Rune Stubager. Foto: Melissa Bach Yildirim

Professor Jørgen Elklit. Foto: Melissa Bach Yildirim

Fra Aalborg til Ribe. Fra Struer til København. Når Aarhus Universitet torsdag den 9. november live streamer en forelæsning om kommunalvalg, er 3.400 elever fra mere end 44 gymnasieskoler fra hele Danmark med.

Fra valget i 2009 til 2013 steg valgdeltagelsen blandt de 19-21 årige fra cirka 42 pct. til omkring 58 pct., men de unges interesse for at deltage i kommunal- og regionsvalget ligger fortsat et godt stykke under andre aldersgrupper.

Professor ved Aarhus Universitet Rune Stubager er en af de valgforskere, der står i spidsen for forelæsningen, som blandt andet handler om, hvilken betydning vælgernes sociale baggrund og ideologi har for deres stemme, og hvilken betydning partiernes stilling på nationalt niveau har for deres tilslutning i kommunerne. Han håber, at den positive udvikling i stemmeprocenten blandt de unge fortsætter og fremhæver, at det er vigtigt, at unge mennesker søger indflydelse.

”Det bliver demokratiet og i den sidste ende de unge selv, der betaler prisen, hvis de undlader at bruge deres stemmeret. Jeg håber, at vi med forelæsningen, kan være med til at udvide de unges forståelse for kommunalvalget og dets betydning – og dermed skubbe til de unges lyst til at søge indflydelse”, siger Rune Stubager.

Forelæsningen gennemføres på Aarhus Universitet, hvor omkring 450 elever fra de omkringliggende gymnasieskoler møder op. De øvrige knap 3.000 unge følger med ude på deres gymnasier, som kan følge forelæsningen online og stille spørgsmål via sms og twitter.

Overvældende interesse

Live streamingen til gymnasieelever om kommunal- og regionsvalget er samtidig premiere på et nyt koncept, som inviterer gymnasieeleverne ind i universitetets auditorier med viden, som er afstemt med gymnasieskolens læringsmål og med relevant læsestof knyttet til.

Berit Eika, prorektor for uddannelse på Aarhus universitet, fremhæver et stort potentiale i live streamingerne, der står på skuldrene af de offentlige naturvidenskabelige foredrag på AU.

”Som universitet er det vores opgave at formidle viden til gavn for samfundet og stå vagt om demokratiet. Derfor er det oplagt, at vi målrettet bidrager til gymnasieskolernes undervisning i forbindelse med valget. Med live streamingerne har vi fundet en form, hvor én enkelt indsats kan komme rigtig mange til gode på samme tid. Interessen har være overvældende og over al forventning, og det vidner om et stort potentiale, der kan foldes ud på mange andre emner”, siger Berit Eika.

Planen er, at live streamingerne fortsætter i 2018 med forskellige emner. Det kan både være inden for sundhed, samfund, naturvidenskab eller det humanistiske område. Fælles er, at emnet skal knytte sig til en aktuel begivenhed eller samfundsmæssig problematik og være relevant i gymnasieundervisningen.

 


FAKTA om live streamingen

Forelæsningen er målrettet gymnasieelever – især inden for samfundsfag og handler blandt andet om, hvorfor vælgerne stemmer, som de gør ved kommunalvalget, og hvordan stemmetallene for de enkelte partier og lister omsættes til mandater i kommunalbestyrelser og regionsråd.

Den finder sted torsdag den 9. november 2017 kl. 10.00-12.00 i S-bygningen på Fuglesangsalle 4 eller via live streaming til et gymnasium.

Forelæsningen varer 2x40 minutter.

Deltagelse er gratis.

Forelæserne er Jørgen Elklit og Rune Stubager, begge professorer ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Sådan fordeler deltagerne sig i landet:

  • Region Midtjylland: 22 forskellige gymnasier, i alt 1.902 elever
  • Region Syd: 14 forskellige gymnasier, i alt 971 elever
  • Region Nord: 5 gymnasier, i alt 377 elever
  • Region Hovedstaden: 3 gymnasier, i alt 165 elever

FAKTA om AU’s gymnasiesamarbejde

AU samarbejder tæt med gymnasierne om at skabe bedre sammenhæng i uddannelsessystemet. Eksempler omfatter:

AU Update – et pilotprojekt, som skaber nye muligheder for kompetenceudvikling for gymnasielærere. Ideen er, at gymnasielærere og universitetets forskere udvikler sig fagligt sammen i løbet af en række workshopdage. Pilotprojektet gennemføres nu og i foråret 2018 inden for fagene dansk, engelsk, matematik samt sprogfagene fransk, spansk og tysk.

Netværksdag for gymnasierektorer – hvert år samler AU landets gymnasierektorer til netværksmøde om et aktuelt tema. 7. november var ledere fra 42 forskellige jyske gymnasier samlet for at sætte fokus på, hvordan gymnasierne og universitetet bringer karrierelæring og relevans i spil, så det bidrager til at imødekomme behovet på fremtidens arbejdsmarked. Emnerne skifter fra år til år.

Det rullende universitet – her overtager universitetsstuderende og forskere undervisningen for en dag på gymnasierne.

Læs mere om Aarhus Universitets gymnasiesamarbejde på universitetets Gymnasieportal 

Arrangement, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Ledelsen, Forskning