Arbejdet med ny rammeaftale med ministeriet skudt i gang

Universitetsledelsen og bestyrelsen har taget hul på at udarbejde ny kontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er AU’s mål, at den nye strategiske rammekontrakt med ministeriet skal have en tæt kobling til universitetets handlingsplan de kommende år.

03.11.2017 | Sys Christina Vestergaard

Foto: Lars Kruse

Den nye strategiske rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet skal gælde for 2018-2021 og afløser den nuværende udviklingskontrakt.  Universitetet har denne gang større frihed til at definere sine mål, da regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet tidligere i år lavede en aftale med det mål at ”styrke de ledelsesmæssige rammer på universiteterne”.

Som noget nyt i disse rammekontrakter vil mål for det enkelte universitet blive institutionsbestemte, så de afspejler de relevante udfordringer, hvert enkelt universitet står foran. Den nuværende sondring mellem pligtige og selvvalgte mål ophæves.

Den strategiske rammekontrakt skal tage afsæt i universitetets strategi. For fire år siden lancerede Aarhus Universitet ”Strategi 2013-2020”, og den strategi er universitetsledelsen i gang med at præcisere og forkorte.

Aarhus Universitet har det første forhandlingsmøde med ministeriet den 27. november, hvor man skal have en foreløbig drøftelse af kontraktens effektmål. Derefter sendes det nye strategipapir og materiale vedrørende den strategiske rammekontrakt til høring på universitetet. Høringskredsen er de akademiske råd, de tværgående udvalg, fakultetsledelserne, HSU og de studenterpolitiske organisationer.

Politik og strategi, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Ledelsen