Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvis det findes, kan vi måle det

På Institut for Retsmedicin har core-faciliteten Bioanalytisk Enhed specialiseret sig i at levere skræddersyede analyser af stort set alt, bare det har været levende.

23.06.2017 | Henriette Stevnhøj

Professor Mogens Johannsen er leder af core-faciliteten Bioanalytisk Enhed.

Professor Mogens Johannsen er leder af core-faciliteten Bioanalytisk Enhed, som kan skræddersy analyser til forskningsprojekter.

Det er de færreste analyseopgaver, som Bioanalytisk Enhed på Institut for Retsmedicin ikke kan imødekomme. Det er fra blodprøver, som screenes for illegale stoffer eller medicinforgiftning, til specialanalyser, der skal udvikles og indgå i store komplekse forskningsprojekter. 

Et eksempel på det sidste er samarbejdet med Thomas Vorup-Jensen, som er professor på Institut for Biomedicin. I hans forskningsprojekt om stofskiftedefekten, PKU, opstod der et behov for præcise målinger af blodkoncentrationen i prøver. Analysedelen blev lagt over til Bioanalytisk Enhed, der udviklede en metode til de nøjagtige målinger, der var brug for, fortæller Thomas Vorup-Jensen.

”I et projekt, som handler om tilsætningsstoffer i madvarer til personer, der er født uden evne til at omdanne aminosyre i kroppen, er pålidelighed i metoden og tillid til prøver af stor betydning. Derfor var det naturligt for os at vende os mod dem, som er bedst til at håndtere den slags prøver, og tilmed til en fornuftig pris,” siger Thomas Vorup-Jensen. Han vurderer, at det ikke er realistisk at skabe et tilsvarende set up til analyser i eget laboratorium, også selv om det er en facilitet, han kan få brug for flere gange.

”Det er alt for omfattende at udvikle det selv, og det kræver specialistkompetencer, som vi ikke kan vedligeholde. Så denne del af forskningen er jeg meget tilfreds med at outsource,” siger Thomas Vorup-Jensen

Overbygning på myndighedsbetjening

Bioanalytisk Enheds core-facilitet bygger oven på myndighedsbetjeningen, som er instituttets primære funktion med politiet som hovedaftager. Det er hos Bioanalystisk Enhed, politiet henter svar på om gift, lægemidler eller narkotika – og i givet fald hvilke mængder – kan have forårsaget forgiftningen eller døden. Det er disse kompetencer, som retskemien har udviklet og forfinet, så de er oplagte til brug i forskningsprojekter som Thomas Vorup-Jensens på Institut for Biomedicin.

”Vores styrke er vores viden og udstyr til at lave analyser, som ikke er almindeligt efterspurgte i sundhedssektoren eller i forbindelse med forskningsprojekter,” siger Mogens Johannsen, som er professor og leder af Bioanalytisk Enhed.

For et par år siden valgte Institut for Retsmedicin at markedsføre deres analyseydelser og kompetencer i regi af Bioanalytisk Enhed mere aktivt. Mogens Johannsen er ikke i tvivl om, at der er en stor gevinst for de fleste forskergrupper i at samarbejde med enheden.

”Rigtig mange projekter vil kunne styrkes væsentligt, hvis der var adgang til detaljeret viden om de enkelte stoffer, og det vil vi kunne tilføre dem. I første omgang vender vi os mod forskergrupper på universiteterne og gerne projekter, der også har en relevans for Institut for Retsmedicin. Men vi vil også gerne indgå i andre projekter og gerne på et tidligt stadie og i planlægningsfasen, så vi kan nå at søge om midler til udvikling af de ofte ret krævende analyser,” siger Mogens Johannsen.

Alternativet er, at enheden tilbyder sig som leverandør af analyser, som allerede er en hyldevare i laboratoriet.

”Vi skaber en ydelse på baggrund af en solid viden, som vi skal fastholde og udvikle. Vi skal ikke være de største på vores felt, men de bedste,” siger Mogens Johannsen.


Fakta om Bioanalytisk Enhed

Bioanalytisk Enhed er en core-facilitet, der kan udvikle analyser af stort set alle små molekyler f.eks. lægemidler og metabolitter i biologiske prøver. Analyserne kan være præcise bestemmelser af enkelte stoffer eller mere generelle undersøgelser af den humane metabolisme (metabolomics).

Enheden bedriver selv forskning inden for området, relateret til myndighedsbetjeningen dvs. toksikologi/retskemi og desuden human metabolisme og dens relation til biologisk aldring.


Bioanalyse afslørede medicinforgiftning

Bioanalytisk Enhed fik en afgørende rolle i opklaringen af en medicinsk gåde i en forgiftningssag på et intensivt afsnit på Aarhus Universitetshospital. Patienten var indlagt efter en overdosis af amlodipin, som er medicin mod forhøjet blodtryk. Trods intensiv medicinsk behandling rettede hun sig ikke, og Bioanalytisk Enhed blev engageret til at lave overvågning af amlodipinniveauet i plasma. På baggrund af de løbende målinger af niveauerne, dens metabolitter samt den medicinske behandling, blev det afdækket, at den medicinske behandling virkede stik mod hensigten. I stedet for at modvirke forgiftningen blev den vedligeholdt på et livstruende højt niveau. Analyserne fra Bioanalytisk Enhed medvirkede til, at medicinen blev omlagt. Patienten rettede sig herefter og blev udskrevet efter endt behandling.

Metode til at finde signalstoffer i musehjerner

Metoden til bestemmelse af aminosyrer, som Bioanalytisk Enhed udviklede til forskningsprojektet ved Institut for Biomedicin, ledte til nyt samarbejde med forskere fra Institut for Biomedicin, Rigshospitalet og Arla. Sammen udviklede de en metode til at dække de afledte metabolitter og signalstoffer. Målet var at følge omsætningen af disse over tid og lokalt i enkelte dele af musehjernen som følge af en specialdesignet diæt. Dissekeringen af musehjernen i de enkelte dele gav meget små prøvemængder ned til 1-2 mg. Alligevel lykkedes det at lave en metode, der præcist kunne afbilde niveauer af de enkelte stoffer og give et samlet billede af metabolismen i de individuelle hjernedele.

Kontakt

Professor Mogens Johannsen
Institut for Retsmedicin
M:mj@forens.au.dk
T: 87 16 83 32

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende