Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lær at give omsorg uden selv at bukke under

Undervisning i medfølelse – også kaldet Compassion Cultivating Training – er et nyt evidensbaseret tilbud, hvor Dansk Center for Mindfulness under Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet vil undervise i at give omsorg uden at selv at brænde ud. Sideløbende skal et ph.d.-projekt afdække, hvordan mennesker helt ned på celleniveau reagerer på compassion-træning.

30.09.2016 | Nanna Jespersgård

Alle kan lære at give på den sunde måde, men det kræver et opgør med rollerne som giver og modtager, siger Lone Overby Fjorback, som leder Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet. (Foto: Mew)

Nanja Holland Hansen, som skal undervise i compassion-træning, har selv arbejdet med teknikkerne gennem seks år på Stanford University i USA (pressefoto)

Empati udmatter. Spørg den mor, som har et barn, der mistrives. Eller tænk tilbage på en situation, hvor et ensomt eller smerteramt menneske motiverede dig til at lindre eller trøste, men hvor omsorgen endte med at slide på dig selv.

Det er veldokumenteret, at pårørende og sundhedspersonale i stort omfang bliver overbelastede og brænder ud i mødet med andres lidelse. Men sådan behøver det ikke at være, og en del af hjælpen findes i én selv. Midlet hedder Compassion Cultivating Training og er et otte ugers evidensbaseret program bestående af meditationstræning og undervisning i medfølelse med det formål at opdyrke hjertelighed.

”Hvor empati kan dræne én for energi, har Compassion Cultivating Training et handlingsaspekt i sig, som betyder, at man kan lære at få energi af selv at give, siger Lone Overby Fjorback. Hun er speciallæge i psykiatri, ph.d. og leder af Dansk Center for Mindfulness under Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

”Princippet er, at man til en start må arbejde med sig selv for at komme ud af tænkningen, hvor vi opererer med en giver og en modtager. Det handler om at få de roller væk, så der ikke længere er en handel eller et ubevidst regnskab af ’noget for noget’. For når man giver på en sund måde, så giver man, fordi man kan, og det dræner ikke på samme måde”, forklarer Lone Overby Fjorback det grundlæggende princip.

Stanford har stået fadder

Det er Stanford University i USA, der har udviklet og testet de konkrete teknikker til compassion-træning, som fra oktober måned udbydes til alle interesserede i Emdrup. Kurset udbydes igen i både Aarhus og København fra januar 2017.

Kursusleder er psykolog Nanja Holland Hansen, som i seks år har arbejdet med teknikkerne hos pionererne på netop Stanford. Her har studier vist, at compassion-træning reducerer symptomer på depression, stress og udbrændthed så effektivt, at både private og statslige hospitaler i USA har implementeret træningen som middel til at passe på deres medarbejdere, der får øget trivsel og robusthed.

Nanja Holland Hansen skal ud over at afholde universitetets kurser skrive en ph.d. med Lone Overby Fjorback som vejleder. I forskningsprojektet skal effekten af de konkrete redskaber testes på danske brugere via både spørgeskemaer og blodprøver, der på celleniveau skal kortlægge aktiviteten i de gener, der koder henholdsvis positivt og negativt for stress.

Buddhistiske principper i en sekulær videnskabelig kontekst

Projektet ligger i naturlig forlængelse af det øvrige arbejde i Dansk Center for Mindfulness, som forsker i psykologiske og fysiologiske mekanismer for stress og stressreduktion med det mål, at vi som samfund bliver klogere på, hvordan man bedst fremmer mental sundhed.

På centeret arbejder man sammen med verdens førende forskningsinstitutioner inden for bl.a. stress og mindfulness, og man er ikke bange for at integrere gamle buddhistiske meditationsprincipper i en sekulær videnskabelig kontekst.

”Der er dog intet mystisk i compassion-træning. Det er velkendt, at stress i udpræget grad handler om, hvordan man er rustet til at håndtere svære situationer. Men det er nyt, at vi begynder at træne medfølelse i stedet for at tage for givet, at det er noget, alle kan gå ud og praktisere. Nogle har aldrig lært det, og alle kan blive bedre til det ved hjælp af træning”, siger Lone Overby Fjorback.

 

Fakta om stress ifølge Dansk Center for Mindfulness:

  • 35.000 danskere er sygemeldt med stress hver dag.
  • Stress koster 14 milliarder om året i udgifter til sygefravær og sundhedsvæsenet.
  • Et højt stressniveau er forbundet med forøget risiko for en række sygdomme og tidlig død.

Evidensbaseret stressreduktion ved hjælp af mindfulness:

  • Compassion Cultivating training er som kursus udviklet på Stanford University i USA og bygger på veldokumenterede meditationsprincipper fra mindfulness.
  • Mindfulness er en særlig måde at være opmærksom på, som har vist sig at øge vores sundhed.
  • De videnskabeligt anerkendte mindfulness-programmer er MBSR (mindfulnessbaseret stressreduktion), som er udviklet ved University of Massachusetts Medical School i USA, samt MBKT (mindfulnessbaseret kognitiv terapi), som er udviklet med afsæt i MBSR ved University of Oxford i England til forebyggelse af depression.
  • Cirka 740 klinikker i verden bruger i øjeblikket MBSR eller MBKT i behandling eller forebyggelse af stress og depression.
  • Senest har det britiske parlament vedtaget planen ”Mindful Nation UK”, hvor det anbefales, at ovenstående mindfulness-programmer gøres tilgængelige i bl.a. sundhedsvæsenet. 

Yderligere oplysninger:

Lone Overby Fjorback, ph.d., klinisk lektor, overlæge, certificeret MBSR-underviser samt leder af Dansk Center for Mindfulness under Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.
Mail: lone.overby.fjorback@clin.au.dk
Mobilnummer: (+45) 22 38 54 26

Nanja Holland Hansen, psykolog, certificeret underviser i Compassion Cultivating Training samt kursusleder på de danske kurser under Aarhus Universitet: http://mindfulness.au.dk/kursusoversigt/compassion-cultivation-training/
Mail: nanja@compassioncultivation.com
Mobilnummer: (+45) 22 13 18 05

Forskning, Offentligheden/Pressen, Institut for Klinisk Medicin, Health, Samarbejde, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder