Lockoutvarsel på AU

Moderniseringsstyrelsen har varslet lockout for størstedelen af Aarhus Universitets medarbejdere.

08.03.2018 | Signe Schou

Lockouten kan tidligst få virkning fra den d. 10. april og vil træde i kraft, hvis der ikke indgås forlig mellem parterne i overenskomstforhandlingerne på det statslige område.

AU kan ikke sige, hvordan det konkret vil påvirke de studerende, men følger udviklingen tæt. Det kan ikke afvises, at konflikten vil få konsekvenser for studenterrettede aktiviteter, men indtil videre skal studerende gøre som vanligt: følge undervisningen, tilmelde sig eksamen osv.

Du kan holde dig orienteret om, hvilken betydning en eventuel lockout får for dig som studerende, på din studieportal.

Administrativt, Studerende, Alle AU-enheder, AU Uddannelse, Ph.d.-studerende