Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Medicinstuderende: Hvor fri er forskning egentlig?

Forskning – med eller uden støtte fra industrien? Det er hovedemnet, når 120 medicinstuderende på fredag diskuterer vilkårene for en fri og uafhængig forskning. Det sker ved Kongres for Medicinsk Studenterforskning, og i panelet sidder bl.a. den tidligere dekan på Health, Allan Flyvbjerg.

13.03.2017 | Nanna Jespersgård

Samarbejdet med industrien er noget, man som ung forsker må forholde sig til, for hvor langt vil man tillade sig selv at gå?” spørger Kasper Glerup Lauridsen, der til daglig er ph.d.-studerende ved Center for Akutforskning, Institut for Klinisk Medicin. (Foto: Helle Brandstrup Larsen)

Er industristøttet forskning fri og uafhængig? Og er forskning på et højt niveau overhovedet en mulighed uden de klækkelige økonomiske bidrag, som medicinalindustrien indirekte bidrager med?

Det er den type spørgsmål, der trænger sig på, når 120 medicinstuderende på fredag samles for at diskutere medicinalindustriens rolle i den sundhedsvidenskabelige forskning. Det sker på Kongres for Medicinsk Studenterforskning, og Kasper Glerup Lauridsen, der er formand for Selskab for Medicinsk Studenterforskning, betegner diskussionen som ’ekstremt vigtig’ for de studerende, som udgør fremtidens forskere:

”Forskning udføres i stigende grad med støtte fra industrien, og tillige udføres megen forskning i samarbejde med industrien – f.eks. ved udvikling og afprøvning af udstyr, medicin og meget andet. Samarbejdet med industrien er derfor noget, man skal forholde sig til som ung forsker. Hvor langt vil man tillade sig selv at gå?” spørger Kasper Glerup Lauridsen, der til daglig er ph.d.-studerende ved Center for Akutforskning, Institut for Klinisk Medicin.

”Selv har jeg mødt stor skepsis blandt både medstuderende og nogle af de seniorforskere, jeg er i kontakt med, men der er mange aspekter, man kan tage i betragtning. Spørger man ti studerende, får man meget vel lige så mange forskellige holdninger til emnet,” siger Kasper Glerup Lauridsen om baggrunden for at programsætte diskussionen.

Paneldebat med bl.a. Allan Flyvbjerg


For at facilitere diskussionen på kongressen har de medicinstuderende sammensat et panel af centrale aktører, der alle vil give deres bud på, om forskning med økonomisk støtte fra industrien kan være fri og uafhængig. Panelet består af den tidligere dekan på Health, nu direktør for Steno Diabetes Center CPH, Allan Flyvbjerg, forskningschef i Lundbeck, Anders Gersel Pedersen, dekan ved SUND AAU, Lars Hvilsted Rasmussen, formand for Nordisk Cochrane Center, Peter Gøtzsche samt tidligere medlem af etisk råd, Thomas Plough.

Ud over at diskutere forskningsbetingelser omfatter programmet en række foredrag af de deltagende studerende. Foredragene bedømmes af etablerede forskere fra hele landet, som giver feedback på præsentationsteknikken, så de medicinstuderende kan forbedre sig som formidlere. Det kan ifølge Kasper Glerup Lauridsen komme dem til gavn, når de senere skal præsentere forskning på de internationale videnskabelige kongresser. Et andet vigtigt formål med kongressen er etablere netværk med andre forskningsaktive medicinstuderende og finde inspiration til mulige fremtidige forskningsprojekter.

Selskab for Medicinsk Studenterforskning har til formål at fremme studenterforskningen i Danmark ved bl.a. at arrangere foredrag, kurser og workshops med forskningsrelevante temaer, hvor alle interesserede kan deltage. Kongressen er foreningens største arrangement og samler i år studerende fra alle landets fire sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Kasper Glerup Lauridsen,
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Center for Akutforskning
Formand for Selskab for Medicinsk Studenterforskning
Mail: kglerup@clin.au.dk
Mobil: 22 46 78 15

Forskning, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Studerende