Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye muligheder for uddannelse, forskning og erhvervsliv i Kina

Rektor Brian Bech Nielsen og Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er den 25. september 2017 med til at åbne Industriens Fonds Hus i Beijing, Kina. Huset betyder nye muligheder for dansk uddannelse, forskning og erhvervsliv - og AU-studerende vil være blandt de første til at tage det nye hus i brug.

22.09.2017 | Ida Hammerich Nielson

Fremover vil alle kandidatstuderende på AU’s uddannelse Neuroscience and Neuroimaging jo have deres gang i Industriens Fonds Hus i Beijing. De studerende, der netop er begyndt i år, er dermed den første årgang i det nye hus.

Industriens Fonds Hus i Beijing bliver omdrejningspunkt for forskere samt danske og kinesiske studerende, når det dansk-kinesiske universitetssamarbejde Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) flytter ind i bygningen. Også virksomheder og institutioner fra begge lande kommer til at have aktiviteter i huset. Det giver danske virksomheder en særlig indgang til det store, kinesiske marked.

SDC er den største danske satsning inden for uddannelse og forskning uden for Danmarks grænser nogensinde, og Industriens Fonds Hus bliver en enestående ramme for at styrke det dansk-kinesiske universitets-samarbejde.

”Kina er et strategisk vigtigt land for Danmark – ikke mindst på forsknings- uddannelses- og innovationsområdet. Vi har nu fået nye inspirerende rammer, hvor danske og kinesiske forskere og studerende kan blive klogere og udvikle gode ideer. Det giver nye perspektiver for både studerende og virksomheder i Danmark, ” siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Siden SDC i 2012 lancerede de første kandidatuddannelser er der hvert år optaget 150 studerende, heraf 50 fra de danske universiteter. Danske og kinesiske virksomheder får dermed adgang til dimittender fra begge lande med internationalt udsyn og en flerkulturel forståelse kombineret med en høj faglighed.

Vigtigt bånd mellem Kina og Danmark

Den 11.000 kvadratmeter store bygning gør det muligt for SDC at samle undervisnings- og forskningsaktiviteter under samme tag.

”Industriens Fonds Hus er skabt på baggrund af en dansk designtilgang og det dansk-kinesiske universi-tetssamarbejde får dermed et inspirerende hovedsæde i Kina, der både stiller moderne faciliteter til rådighed i dagligdagen, men som også på et symbolsk plan viser det vigtige bånd der er mellem Kina og Danmark,” siger bestyrelsesformand for Industriens Fond, Sten Scheibye.

Fonden har samlet set bevilliget 99 mio. kroner til opførelsen, og bygningen er opført på baggrund af et projektforslag fra danske Lundgaard & Tranberg Arkitekter og COWI.

Hele Danmarks bygning

Det er en vigtig milepæl at kunne åbne dørene til en dansk bygning i Kina. Huset bliver fuldt af liv og dermed et aktivt udstillingsvindue for danske virksomheder og dansk arkitektur.

”Danmark har et enestående samarbejde med Kina på uddannelses- og forskningsområdet, og den nye bygning er et enestående symbol på, at SDC nu er blevet til den institutionelle krumtap for samarbejdet. Vi er stolte over, at det på få år er lykkedes at udvikle SDC til en af den kinesiske regerings foretrukne samarbejdsmodeller. Det fantastiske hus er klart dansk, men SDC er hverken dansk eller kinesisk. Det er et partnerskab, som i fremtiden vil bringe unikke muligheder for begge lande, siger den danske SDC-direktør Lauritz B. Holm-Nielsen.

Yderligere oplysninger: Direktør Lauritz B. Holm-Nielsen, SDC, mobil: +45 23 38 21 26, email: lhn@au.dk


Sino-Danish Center for Education and Research

Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) er et strategisk uddannelses- og forskningssamar-bejde mellem Danmark og Kina.

Danmark og Kina har etableret SDC for at skabe værdi for begge lande gennem videnssamarbejde og for at skabe de bedste rammer for studerende, forskere og undervisere til at etablere langvarige og stærke interna-tionale netværk. SDC er hverken dansk eller kinesisk. Det er et dansk-kineisk partnerskab.

Forskning, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Ledelsen, Arrangement