Nye satser ved tjenesterejser

Er du på vej ud at rejse, skal du være opmærksom på, at der pr. 1. januar 2018 er kommet nye satser for godtgørelse af udgifter.

09.01.2018 | Marie Lærke Justesen

Foto: Colourbox

 

 

 

 

 

Der er ændrede satser for:

  • Transportgodtgørelse – udgifter i forbindelse med kørsel i privat bil eller lignende transportmiddel.
  • Hoteldispositionsbeløb
  • Time- dagpenge – udgifter til måltider, småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet o. l.
  • Procentgodtgørelse – udgifter til måltider, småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet o.l.
  • Udokumenterede nattillæg – i forbindelse med privat overnatning.

Find de nye satser for 2018 her (pdf fra Moderniseringsstyrelsen).
Rejse- og udgiftsafregning på AU

Vær opmærksom på, at det nye hoteldispositionsbeløb på 1.020 kr. for overnatning i Danmark først er gældende fra den 15. februar 2018. Indtil da bliver satsen for 2017 anvendt.

Sådan beregner du tjenesterejser med privat køretøj
Som hovedregel beregner du tjenesterejsens længde og varighed med din faste arbejdsplads som start- og afslutningssted.

Hvis det vil føre til et urimeligt resultat, enten for den ansatte eller for AU, kan du angive et andet sted - f.eks. dit hjem som start- og afslutningssted. Du vil dog ikke blive godtgjort for det antal km, som du ellers ville have kørt mellem dit hjem og din arbejdsplads. Du bliver godtgjort for merkørslen.

Hvis du ikke kører i privat bil til daglig mellem dit hjem og din arbejdsplads, men f.eks. kører med tog, kan du få godtgjort alle de kørte antal km mellem dit hjem og det midlertidige tjenested (stedet hvor du f.eks. skal til møde, på kursus eller til konference).

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail til rejser@au.dk

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle AU-enheder, AU Økonomi og Bygninger, Alle grupper, Videnskabelig medarbejder, Health, Teknisk/administrativ medarbejder