Søg Aarhus Universitets Forskningsfond om midler til international rekruttering

Er du nyansat adjunkt eller lektor, og mangler du midler til at rekruttere internationale forskere til et af universitetets vækstområder? Så kan du nu søge støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF). Deadline i første ansøgningsrunde er 1. maj.

12.04.2018 | Camilla Schrøder

AUFF Starting Grants kan søges af nyansatte adjunkter og lektorer, som er ansat den 1. september 2017 eller herefter. Foto: Lars Kruse

International rekruttering til vækstområder på Aarhus Universitet er temaet for AUFF Starting Grants i 2018, der har det overordnede mål at styrke vækstlaget og sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder på Aarhus Universitet.

Der er i alt 47,5 mio. kr. i puljen, som især vil blive anvendt med henblik på at etablere nye selvstændige forskningsområder og forskningsgrupper.  

AUFF Starting Grants kan søges af nyansatte adjunkter og lektorer, som er ansat den 1. september 2017 eller herefter.  

Der er to ansøgningsrunder i årets løb, hvor den første har deadline 1. maj. Ansøgningerne prioriteres af dekaner og institutledere forud for beslutning om uddeling.

Det er dog også muligt at ansøge løbende om AUFF Starting Grants i forbindelse med forhandlinger om nyansættelser og rekruttering. I sådanne tilfælde skal man få sin institutleder til at indsende ansøgningen med indstilling fra dekanen.  

 

Ansøgningsfrister i 2018:

  • Tirsdag den 1. maj 2018, kl. 12.00
  • Mandag den 1. oktober 2018, kl. 12.00
Bevillinger og priser, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitets Forskningsfond