Søg midler til tværgående forskningsnetværk

Unge forskere kan nu søge universitetet om midler til tværgående netværk, der styrker samarbejdet på tværs af fakulteterne. 3,8 mio. kr. er i spil frem til og med 2018.

05.04.2017 | Camilla Schrøder

Food4being, som går på tværs af alle fire fakulteter og Lumen-netværket omkring reformationen, som involverer Arts og Aarhus BSS er bare to eksempler ud af 19 netværk, der har fået støtte i '14 og '15.

Skal man løse store samfundsmæssige udfordringer, bliver det stadig vigtigere at arbejde interdisciplinært. Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde sender nu for tredje gang et opslag ud, der gør det muligt for unge forskere at søge om midler til at skabe og udvikle tværgående netværk på Aarhus Universitet. Der gives støtte til op til 10 netværk i to år, hvor der kan søges om op til 150.000 kr. i 2017 og op til 230.000 kr. i 2018

Opslaget er kun for AU-ansatte i deres tidlige karriereforløb, og hovedansøger må ikke have mere end 10 års erfaring efter sin ph.d.

Ansøgningsfristen er 8. maj, og ansøgere kan forvente svar 30. maj.

 

 

 

Administrativt, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Ekstern målgruppe, Enhedsadministration