Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

10,5 millioner kroner til sundhedsforskning

Fire forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital modtager tilsammen 10,5 millioner kroner til forskningsprojekter inden for sundhedsområdet, når Novo Nordisk Fonden i dag uddeler forskningsstipendier.

04.04.2013 | Sabina Bjerre Hansen

Aarhus Universitet er flot repræsenteret, når Novo Nordisk Fonden i dag uddeler stipendier til forskning i sundhed.

Aarhus Universitet er flot repræsenteret, når Novo Nordisk Fonden i dag uddeler stipendier til forskning i sundhed.

”Formålet med stipendierne er at støtte forskning af allerhøjeste kvalitet. Vi styrer målrettet mod at finde de bedste projekter og ønsker at give forskerne de bedst mulige betingelser for at udfolde deres potentiale og udføre visionær forskning. Fælles for projekterne er, at de kan medvirke til at skabe bedre behandling af sygdomme og forbedre sundheden,” siger Lars Fugger, medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse og formand for fondens Læge- og Naturvidenskabelige Komite.

Komplikationer hos diabetespatienter

Overlæge, dr.med. Troels Krarup Hansen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital vil bruge de kommende år på at finde ud af, om kroppens eget immunforsvar bidrager til udvikling af blandt andet nyreskade og hjertekarsygdomme hos diabetespatienter.

Troels Krarup Hansen modtager et femårigt klinisk forskerstipendium på 2,5 millioner kroner til et projekt, der skal undersøge immunforsvarets rolle i forbindelse med udvikling af senkomplikationer hos diabetespatienter. Han er en af de i alt 13 talentfulde forskere, der i morgen får overrakt et forskerstipendium af Novo Nordisk Fonden.

”Hvis sukkerniveauet i blodet er for højt, så sætter sukkeret sig på kroppens celler, blandt andet i nyrerne og i de store blodkar. Vores teori er, at dette sætter immunforsvaret i en form for permanent alarmtilstand og snyder det til at tro, at der er fare på færde – og så går det til angreb på kroppen selv. Det svarer lidt til det, man i amerikansk krigsjargon kalder friendly fire. Gennem dette projekt håber vi at kunne identificere nye måder at bremse denne aktivering på og derigennem gøre det muligt bedre at forebygge udviklingen af de diabetiske senkomplikationer,” siger Troels Krarup Hansen.

”At modtage stipendiet betyder, at jeg kan arbejde halvtid som overlæge og se problemstillingerne i den virkelige verden og så gå over og forske i de samme problemstillinger. Det er et stort privilegium og meget udbytterigt,” siger Troels Krarup Hansen.

Excellence-bevilling til bedre diabetesbehandling

Samme privilegium nyder læge og lektor Niels Jessen godt af. Han forsker i diabetes, farmakologi og farmakogenetik og modtager en af de fire excellence-bevillinger på fem millioner kroner over de næste fem år.

Niels Jessens forskningsprojekt er et vigtigt skridt mod en bedre og mere skræddersyet behandling af type 2 diabetes.

”Lægemidlet Metformin bruges i dag som førstevalgspræparat til behandling af alle nydiagnosticerede patienter med type 2 diabetes til trods for, at der er betydelig variation i responset på behandlingen. Målet med projektets undersøgelser er, at vi med en simpel gentest kan bestemme, om fremtidige patienter skal startes i metforminbehandling eller i stedet tilbydes alternativer,” forklarer Niels Jessen.

Sjældne endokrinologiske sygdomme

Ud over Niels Jessen og Troels Krarup Hansen får overlæge, dr. med. Claus H. Gravholt og læge, ph.d. Linda Huibers hver et af stipendierne.

Claus H. Gravholt modtager et femårigt stipendium på 2,5 millioner kroner til sin forskning i kønskromosomsyndromer.

”Jeg ønsker at forstå kønskromosomsyndromer som Turner syndrom, Klinefelter syndrom, 46,XY kvinder og 46,XX mænd bredere og bedre. Jeg vil blandt andet undersøge molekylære mekanismer for testosterons funktion i kroppen og den sygelighed og dødelighed, der kendetegner kønskromosomsyndromerne. Vores program inddrager en række specialer, og med udgangspunkt i endokrinologi er molekylær medicin, genetik, kardiologi, epidemiologi og radiologi involveret,” fortæller Claus H. Gravholt.

Patientadfærd, sikkerhed og effektivitet

Linda Huibers modtager 500.000 kroner til en undersøgelse af patientadfærd og sikkerhed og effektivitet i forbindelse med telefonvisitation i dansk og hollandsk lægevagt.

”Med stipendiet fra Novo Nordisk Fonden får jeg mulighed for at undersøge, hvorfor vi i Danmark bruger lægevagten betydeligt mere sammenlignet med den hollandske befolkning. Og i forlængelse heraf vil jeg sammenligne kvaliteten af telefonvisitation foretaget af henholdsvis sygeplejersker og læger med hensyn til sikkerhed og effektivitet,” fortæller Linda Huibers.

I alt 13 forskere fra Danmark og Norden overrækkes stipendier torsdag den 4. april 2013. Emnerne for forskningen er blandt andet overspisning, fødselsdepressioner, hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og antibiotikaforbrug.

Bevillingsmodtagerne er fundet på baggrund af indsendte ansøgninger og udvalgt af Novo Nordisk Fondens videnskabelige komiteer, hvis medlemmer er eksperter inden for deres respektive områder.

Læs mere om alle forskningsprojekterne og stipendiemodtagerne (pdf-fil).


Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med rødder tilbage til 1923. Fonden har to hovedformål:

  • at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og
  • at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

I 2012 bevilgede Novo Nordisk Fonden 960 millioner kroner og udbetalte 484 millioner kroner, primært til forskning i Danmark.

Novo Nordisk Fonden har fra 2005 til udgangen af 2012 bevilget mere end 4,4 milliarder kroner – primært til støtte af forskning inden for biomedicin og bioteknologi.

Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

 

 

Health, Alle grupper, Bevillinger og priser, SKT, Institut for Retsmedicin, Institut for Odontologi, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Folkesundhed, Institut for Biomedicin, Graduate School of Health