Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

15 Health-forskere får fødselshjælp til et ERC-grant

I denne måned indleder 15 Health-forskere arbejdet med at omdanne deres gode, men ikke færdigbearbejdede ideer til ERC-ansøgninger. Det kan være en ordentlig mundfuld, så derfor modtager de hver en nyudviklet hjælpepakke samt 100.000 kroner fra dekanatet.

18.09.2018 | Nanna Jespersgård

Håbet er at sætte de udvalgte forskere fri og opnå nogle erfaringer, som kan komme alle fakultetets forskere til gavn, siger Ole Steen Nielsen, der er prodekan for forskning. Foto: Lars Kruse, AU.

Seks biomedicinere, fem klinikere, tre odontologer og en folkesundhedsforsker skal nu i gang med en opgave, som Health understøtter både kvalitativt og økonomisk med halvanden millioner kroner.

Pengene, 100.000 kroner pr forsker, må de udvalgte forvalte lige præcis, som de ønsker. Det eneste krav fra dekanatet er, at forskerne om senest to år, gerne før, søger et af de prestigefulde ERC-grants - og at de undervejs benytter sig af den medfølgende ’hjælpepakke’ i form af et ERC-udviklingsprogram, som Forskningsstøtteenheden har udviklet i samarbejde med dekanatet.

”De 15 forskere er valgt fra et stærkt felt på 25 ansøgere, og det har været dekanatet magtpåliggende ikke kun at honorere omfattende cv’er og lange publikationslister,” siger prodekan for forskning, Ole Steen Nielsen. Han peger på, at et ERC Starting Grant kan søges med bare to års erfaring i forlængelse af ph.d.’en, hvis ideen har – eller kan udvikles til at have – det nødvendige format.

”Det er bl.a. i forhold til idéudvikling af projekterne, at ERC-udviklingsprogrammet og de 100.000 kroner nu skal vise deres værd,” siger Ole Steen Nielsen.

Hvem fik penge og hvad forsker de i?

De 15 forskere og deres foreløbige grant-emner fremgår af listen nedenfor, hvor emnerne er gengivet i de overskrifter, som Inside Health har modtaget fra dekanatet til offentliggørelse. Modtagerne nævnes i vilkårlig rækkefølge fordelt på de tre grant-typer:

Starting Grants:

 • Adjunkt Maria Andreasen, 35 år, Institut for Biomedicin: Understanding of the molecular mechanism dominating protein self-assembly.
 • Lektor Mohit Kothari, 35 år, Institut for Klinisk Medicin: Joining DOTs to DO-THAT: A Multidisciplinary approach.
 • Professor Søren Dinesen Østergaard, 37 år, Institut for Klinisk Medicin: Closing the mortality gap in mental illness.
 • Postdoc Simple Futarmal Kothari, 35 år, Institut for Odontologi og Oral Sundhed: From pain in the face to perceptual distortion: Exploring mechanisms and novel treatment strategies.
 • Adjunkt Qi Wu, 31 år, Institut for Biomedicin: Biomarker discovery in urinary exosomes.
 • Lektor Asger Andersen, 38 år, Institut for Klinisk Medicin: Chronic thromboembolic pulmonary hypertension.
 • Adjunkt Peter Agger, 34 år, Institut for Klinisk Medicin: Cardiac Metabolism as a New Diagnostic Target in Heart Failure.

Consolidator Grants:

 • Lektor Martin Roelsgaard Jakobsen, 39 år, Institut for Biomedicin: Understanding STING signaling and innate immune responses in the pathway to tumorigenesis.
 • Lektor Keisuke Yonehara, 39 år, Institut for Biomedicin: Visual motion processing from retina to visual cortical areas in the mouse.
 • Lektor Simon Glerup, 42 år, Institut for Biomedicin: A systems biology approach for decoding the glycome – glycode.
 • Professor Cecilia Ramlau-Hansen, 48 år, Institut for Folkesundhed: Children of future generations.
 • Lektor Lars Henning Pedersen, 44 år, Institut for Klinisk Medicin: Precision medicine in pregnancy.
 • Lektor Rubens Spin-Neto, 37 år, Institut for Odentologi og Oral Sundhed: Ionizing-radiation-free dentistry: dedicated dental magnetic resonance imaging for planning bone augmentation and implant-based orofacial rehabilitation and outcome monitoring.

Advanced Grants:

 • Professor Peter Svensson, 55 år, Institut for Odentologi og Oral Sundhed: Training Orofacial Function – from basic mechanisms to new management strategies
 • Professor Anders Nykjær, 55 år, Institut for Biomedicin: Sortilin receptors - balancing synaptic strength and mood states.

Sæt forskeren fri og undersøg, hvad der virker

Den nye hjælpepakke, ERC-udviklingsprogrammet, er strikket sammen, så programmet understøtter forskerne både individuelt og i de grupper, der arbejder hen imod de samme typer ERC-ansøgninger. For Ole Steen Nielsen påpeger, er der stor forskel på at søge et starting grant og et advanced grant:

”De forskelle tager ERC-udviklingsprogrammet højde for, og det er også forklaringen på, at de 100.000 kroner kan bruges på alt fra egen løn til frikøb af forskerkolleger, konferencer eller på at gå i kloster, altså skriveretreat, for at arbejde med sin ansøgning,” siger Ole Steen Nielsen.

”Håbet er at sætte de udvalgte forskere fri og – fra vores side – opnå nogle erfaringer, som kan komme alle fakultetets forskere til gavn. Vores langsigtede mål er ændre forståelsen i vækstlaget, så ’de store grants’ bliver noget, der er både attraktivt og inden for rækkevidde, hvis man spiller sine kort rigtigt,” siger Ole Steen Nielsen.

Selv har han kun én personlig ærgrelse ifm. de uddelte seed-money, nemlig at så relativt kvinder har søgt og dermed fået 100.000 kroner i offentlige midler til personlig karriereunderstøttelse.

”De 15 udvalgte afspejler den samlede ansøgergruppe, hvad angår køn, så der er bestemt ikke tale om, at vi har fravalgt kvindelige forskningstalenter. Det beskedne antal kvindelige modtagere indgår i en større, desværre velkendt problemstilling, som det er et langt sejt træk at ændre - jf. fx ønsket om flere kvindelige professorer på Health,” siger Ole Steen Nielsen.


Mere om ERC-grants

ERC (Det Europæiske Forskningsråd) uddeler en række forskellige typer bevillinger til forskere, der er ansat ved et europæisk universitet. I forhold til Healths hjælpepakke på 100.000 kroner er det vedr.:

 • Starting Grants tildeles unge, lovende forskertalenter i op til mellem to år og syv år efter opnået ph.d.-grad. Der bevilges op til 1,5 mio. EUR til grænsebrydende forskningsprojekter i en fem-årig periode.
 • Consolidator Grants tildeles unge, lovende forskertalenter og forskningsledere i op til mellem 7 år og 12 år efter opnået ph.d.-grad. Der bevilges op til 2 mio. EUR til grænsebrydende forskningsprojekter i en fem-årig periode.
 • Advanced Grants tildeles exceptionelle forskningsledere, der allerede har præsteret fremragende forskningsresultater. Der bevilges op til 2,5 mio. EUR til grænsebrydende forskningsprojekter i en fem-årig periode.

Det Europæiske Forskningsråd har et budget på 13 milliarder EUR (2014-2020), er grundlagt i 2007 og ejes af Den Europæiske Union.

Kontakt:

Prodekanfor forskning Ole Steen Nielsen
Mail: osn@au.dk
Mobil: 2476 5093

Forskning, Sundhed og sygdom, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Institut for Klinisk Medicin