Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2.391 færre studiepladser over de næste tre år

Universiteterne skal skære 2.391 studiepladser over de næste tre år. På Aarhus Universitet betyder det en nedgang i antallet af studiepladser på ca. 525 over de næste tre år. Det bliver konsekvensen af uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsens udspil til dimensionering, som blev offentliggjort tirsdag aften.

24.09.2014 | Anders Correll

Pladserne skal findes i uddannelsesgrupper, der har haft en ledighed på over to procentpoint mere end gennemsnittet på syv ud af de seneste ti dimittendårgange.
 
Aarhus Universitet er enig med ministeren i, at der bør ske en reduktion i antallet af studerende på ledighedstruede uddannelser, men ønsker en mere fleksibel løsning, der inddrager input fra aftagerne og respekterer universiteternes selvstyre.
 
Universiteterne har tidligere spillet ind med en model, der næste år ville reducere antallet af studiepladser med cirka 1.000 på ledighedstruede uddannelser. Her var det et krav, at dimensioneringen skulle ske i samarbejde med aftagerne og de studerende, og hvor universiteterne selv kunne opretholde fag, som havde strategisk værdi på længere sigt.
 
Det er først og fremmest de humanistiske uddannelser, som bliver ramt af dette dimensioneringsforslag, og flere kandidatuddannelser kan komme i klemme, fordi forslaget vil medføre mindre fleksibilitet i overgangene mellem bachelor- og kandidatuddannelse.
 
”Vi er enige om, at der skal ske en dimensionering, men vi opfatter det som en opgave, der bedst varetages af universiteterne – det ligger i vores selvstyre. Endelig må vi ikke glemme, at universiteterne har en forpligtelse til at opretholde forskning og uddannelse på en bred vifte af fagområder, og at der i nogen tilfælde kan være andre hensyn at tage end samfundsøkonomi og beskæftigelsespolitik” siger rektor Brian Bech Nielsen, der nu vil studere forslaget fra ministeren nærmere.


Kort om forslaget fra forsknings- og uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen:
 
Ca. 4.000 studiepladser skal lukkes ned de næste tre år på følgende uddannelsesinstitutioner:

Universiteter: 2.391 studiepladser

Erhvervsakademier og andre korte videregående uddannelser: 1.067 studiepladser

Professionshøjskoler og andre mellemlange videregående uddannelser: 522

Pladserne skal findes i 'uddannelsesgrupper' udpeget af kvalitetsudvalget, der har haft en ledighed på over 2 procent mere end gennemsnittet, set over de sidste 7 år.
Ledighedstallene måles 2 år efter endt kandidatuddannelse eller afsluttet uddannelse.

De berørte uddannelsesgrupper skal skære enten 10, 20 eller 30 procent point af deres studieoptag i 2013.
Uddannelsesinstitutionerne skal selv vurdere hvilke specifikke uddannelser, der skal optage færre indenfor de udpegede uddannelsesgrupper.
De må gerne øge optaget på de øvrige uddannelsesgrupper, hvor der ikke er for høj ledighed.
 
Model for øget brug af dimensionering
Reduktion (pct.) pba. intervaller for overledighed
2-4,9 pct. point  - 10 % reduktion hoved
5-7,5 procentpoint - 20 % reduktion
mere end 7,5 procentpoint 30 % reduktion

Reduktionskrav i 2017
Arts: 390 studiepladser
Business and Social Sciences: 48
Science and Technology: 88


 
 

Politik og strategi, Administration (Faglighed), Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet, Ph.d.-studerende, Alle AU-enheder, Studerende, Teknisk/administrativ medarbejder, Udvekslingsstuderende