Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2,5 millioner kr. kan nu søges til digitalisering af undervisningen

Både Health og AU har en ny pulje penge klar til undervisere, som vil afprøve en ny og mere digital måde at undervise på. I år er der fælles ansøgningsproces til de to puljer og dermed endnu større chance for at få penge til sin idé. Ansøgningsfristen er den 11. oktober 2019.

20.08.2019 | Mette Louise Ohana

Forelæsning

Det er et mål på hele AU at omlægge undervisningen fra den traditionelle forelæsning til nye undervisningsformer, der øger de studerendes udbytte. Foto: Lars Kruse, AU

Digital fornyelse af undervisningen står højt på dagsordenen på hele universitetet. I år dedikerer Health og AU henholdsvis en halv mio. kr. og to mio. kr. til indsatsen. Målet er at øge de studerendes udbytte af undervisningen ved at finde nye måder at undervise på.

Er du underviser på Health, kan du søge puljerne til nye initiativer i undervisningen, som foregår i 2020.

”Vi er allerede i gang med at omlægge undervisningen på Health til mere digitale undervisningsformer, og vi skal fortsætte ad den vej. Og det er helt oplagt at bruge revideringen af studieordningerne, som vi arbejder med lige nu, som anledning til at udvikle undervisningen yderligere. Så jeg vil opfordre underviserne til at gribe muligheden for at få økonomisk støtte til arbejdet,” siger Charlotte Ringsted, prodekan for uddannelse på Health.

Sådan bedømmes ansøgningerne

De to puljer har lidt forskellige kriterier. På Health bliver en ansøgning primært vurderet på idéens pædagogiske og didaktiske kvalitet. Derudover vurderes det, hvor mange studerende og kurser eller ECTS, projektet omfatter, ligesom man ønsker at tilgodese så mange af fakultetets uddannelser som muligt.  Ansøgninger vurderes af CESU og Charlotte Ringsted.

Også på AU kigger man på idéens kvalitet og hvor mange, der kan få glæde af den på tværs af faglige miljøer. Derudover vurderes det, hvor nytænkende idéen er. Her er det Udvalget for Uddannelse, der beslutter, hvem midlerne går til.

”Det er vigtigt, at vi kan se i ansøgningen, hvad det specifikke formål er med at gøre noget af undervisningen digital. Om det er indføre peer feedback ved opgavebesvarelser, anvende begrebskort til at skabe overblik og sammenhæng i et begrebs- og metodetungt kursus eller understøtte de studerendes forberedelse gennem tests eller quizzer,” siger Liza Strandgaard, leder af det prægraduate område i Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU).

På Health vil bedømmerne vurdere, hvilken af puljernes kriterier og målsætninger den enkelte ansøgning stemmer bedst overens med.

Sidste år gik pengene til…

I 2019 lå bevillingernes størrelse mellem 25.000 og 100.000 kroner pr. projekt. Der er ingen grænse for, hvor små eller store beløb, man kan søge. Sidste år gav Health bevillinger til forskellige former for digital understøttelse af de studerendes læring uden for universitetet og klinikken.

For eksempel modtog underviser Malene Flensborg Damholdt fra Institut for Klinisk Medicin en midler til udvikling af bl.a. videofilmede casespil og podcasts til undervisningen i patientkommunikation på kandidatuddannelsen i medicin.

Lektor Sebastian Schlafer fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed fik midler at producere undervisningsvideoer til den kliniske undervisning i protetik, endodonti, parodontologi og cariologi på odontologi, der giver mulighed for at fokusere på bl.a. både behandling, patientrelationen, det interprofessionelle samarbejde og ergonomi.

Og Charlotte Steffensen fra Institut for Klinisk Medicin fik midler til at udvikle digitale læringsmoduler til Blackboard, der skal understøtte undervisningen i akutugen på det afsluttende semester på kandidatuddannelsen i medicin.

Sådan søger du

Undervisere, kursusledere, uddannelsesledere og andre med ansvar for at designe kurser kan søge - uanset pulje anvendes samme ansøgningsskema. Skema og vejledning findes på CESU’s hjemmeside, og du kan ligeledes kontakte CESU, hvis du har behov for hjælp.

Få nye ideer til redesign af kurser i CESU’s inspirationskatalog og læs mere om hvem der tidligere har modtaget bevillinger fra Healths pulje.

­


­Formålet med den digitale satsning

Målsætningen for Healths EDU IT-satsning er at øge de studerendes læringsudbytte gennem:

  • Aktiverende og involverende undervisningsformer
  • Diskussion og samarbejde mellem studerende og mellem studerende og undervisere
  • Feedback fra underviser til studerende og studerende imellem
  • Monitorering den faglige progression i studiet
  • De studerendes læring i og fra autentiske arenaer fx øvelser, praksisophold
  • De studerendes læring af og fra selvstændige opgaver og projekter undervejs i studiet
  • De studerendes og undervisernes digitale kompetencer

Kontakt

Leder af det prægraduate område Liza Strandgaard
Aarhus Universitet, Health – Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU)
Mail: lis@cesu.au.dk
Mobil: 20 33 47 77

Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted
Aarhus Universitet, Health
Mail: charlotte.ringsted@au.dk
Mobil: 93 50 82 22

Uddannelse, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Institut for Odontologi, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Folkesundhed, Institut for Biomedicin, Health