Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

7300 ansøgere tilbydes studieplads på Aarhus Universitet

AU oplever i år en stigning i antallet af ansøgere med høje karakterer. Det har betydet, at grænsekvotienten for en lang række uddannelser er højere end sidste år. Både ingeniør-, datalogi- og matematikuddannelserne oplever fremgang i antal optagne – også universitetets nye erhvervssproglige uddannelser er kommet godt fra start.

27.07.2017 | Anders Hylander

7300 ansøgere tilbydes studieplads på Aarhus Universitet. Foto: Melissa Bach Yildirim/AU Foto

I år tilbyder Aarhus Universitet i alt 7300 ansøgere en studieplads. Det er på niveau med optaget i 2016. Dog ses et mindre fald i det samlede antal udbudte pladser på 1,3%, hvilket kan tilskrives dimensionering på en række uddannelser.

Se optagelsestal 

”Jeg vil gerne sige et stort tillykke til alle dem, der er blevet tilbudt en studieplads på Aarhus Universitet. Vi glæder os til at modtage alle de mange nye og meget kvalificerede studerende”, siger prorektor for uddannelse Berit Eika. 

Aarhus Universitet modtog i år næsten 27.000 ansøgninger – næsten 10.000 havde AU som førsteprioritet.

På et stigende antal uddannelser har AU flere kvalificerede ansøgere end antallet af studiepladser, og derfor har studiet fået en grænsekvotient. 63,6% af de udbudte uddannelser har i 2017 en grænsekvotient, hvilket er en stigning fra 61,8% i 2016.

”Igen i år oplever vi en stigning i kvotienten på en lang række af vores uddannelser, så vi nu på godt 64% af uddannelserne har adgangsbegrænsning. Det betyder samtidig, at vi ikke har kunnet tilbyde en studieplads til en del af dem, der har søgt ind på Aarhus Universitet. Dem opfordrer vi til hurtigst muligt at tage kontakt til vores studievejledere, som sidder klar til at rådgive”, siger Berit Eika.

Hun hæfter sig desuden ved, at både ingeniør- og datalogiuddannelserne oplever fremgang. Således er der i år tilbudt 100 flere studiepladser på AU’s ingeniøruddannelser, mens der på datalogi er tilbudt 26 nye studiepladser.

“Fremgangen både på ingeniørområdet og datalogiuddannelsen er meget positiv, da vi har igangsat en stor satsning på netop ingeniør- og digitaliseringsområderne med henblik på at øge antallet af dimittender til arbejdsmarkedet”, siger Berit Eika.

Fordelingen af studiepladser på Aarhus Universitets fire fakulteter ser således ud:

Arts

På Arts er 1983 blevet tilbudt en studieplads.

De fleste uddannelser på Arts oplever som konsekvens af dimensionering et fald i antallet af udbudte studiepladser og deraf følgende højere grænseværdier.

De fire erhvervssproglige bacheloruddannelser, som er blevet fornyet efter overtagelsen fra BSS, har haft et fornuftigt optag og er den direkte årsag til en stigning på 4,4% i antallet af tilbudte studiepladser på fakultetet. Andelen af optagne på de fire nye uddannelser udgør sammenlagt 15% svarende til 294 studiepladser. 

Aarhus BSS

På Aarhus BSS er 2607 blevet tilbudt en studieplads.

Uddannelserne Marketing and Management Communication, Almen Erhvervsøkonomi og Economics and Business Administration oplever fremgang på mellem 10 og 38%.

Siden optaget i 2016 er en række erhvervssproglige uddannelser som nævnt flyttet fra Aarhus BSS til Arts. Derfor ses en forventelig tilbagegang i antal tilbudte studiepladser på Aarhus BSS på 11%.

Health

På Health er 793 blevet tilbudt en studieplads.

Antallet af udbudte studiepladser på Health er på niveau med sidste år. Som forventet er er alle pladser på fakultetet fyldt op.

På uddannelsen Odontologi er antallet af pladstilbud steget med 12 flere studiepladser i forhold til året før.

Science and Technology (ST)

På ST er 1917 blevet tilbudt en studieplads.

Som nævnt er der på ST fremgang på særligt ingeniør-, datalogi- og matematikuddannelserne. Samlet set har fakultetet en fremgang i antallet af tilbudte pladser på 7% i forhold til 2016.

Ledige pladser kan søges i august

Alle ansøgere skal bekræfte deres studieplads senest den 3. august. En række af Aarhus Universitets uddannelser har stadig enkelte ledige pladser.  

Studerende, som ikke er kommet ind på universitetet i det ordinære optag, kan derfor søge ind på ledige pladser på beslægtede uddannelser. I første omgang er der ansøgningsfrist til de ledige pladser den 6. august. Hvis der herefter er ledige pladser, vil der igen være mulighed for at søge ind på de pågældende uddannelser. Ansøgningerne bliver behandlet, efterhånden som de kommer ind.

Universitetets studievejledere sidder klar til at rådgive de studerende, der har spørgsmål vedrørende studievalg, ansøgning og optag.  

Yderligere oplysninger:

 • Prorektor for uddannelse Berit Eika, tlf. 28 99 24 63 
 • Kommunikations- og pressechef Anders Correll, tlf. 28 99 22 35 og ac@au.dk
 • Kommunikationsmedarbejder Anders Hylander 93 50 85 69 og ahylander@au.dk  

Tidligere års optag: 

 • 2016: 7.399
 • 2015: 7.322
 • 2014: 7.226
 • 2013: 7.276
 • 2012: 7.160
 • 2011: 7.177
 • 2010: 6.949 

Højeste kvotienter i 2017:

 • Cognitive Science 11,7
 • Psykologi 11,3
 • Medicin 11,0
 • Antropologi 10,7
 • Odontologi 10,5
Uddannelse, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Ledelsen